V místě, kde dům stojí, přichází největší přísun světla a tepla ze severu a také severozápadu. Právě na tyto strany umístili proto architekti nejvíce oken.

Aby však omezili prohřívaní interiéru po dobu letních měsíců, nechali střechu hodně přesahovat, aby vnitřek domu stínila. Zimní paprsky slunce, které se po obloze pohybuje pak níže, omezeny nejsou.

Dům má černou barvu, pro bohaté tevření fasád to ale není na první pohled tak zřejmé.

Dům má černou barvu, pro bohaté otevření fasád to ale není na první pohled tak zřejmé.

FOTO: Mick Stephenson

V interiéru nechybí výrazný termoakumulační prvek. Je to vizuálně zajímavá cihlová stěna v horním podlaží, jež ovšem nedosahuje od země až ke stropu. Jejím účelem je přes den nastřádat nadbytečné teplo, a to pak v noci pozvolna uvolňovat.

Prodloužený přesah střechy brání přehřívání interiéru domu v letních měsících.

Prodloužený přesah střechy brání přehřívání interiéru domu v letních měsících.

FOTO: Mick Stephenson

Vnitřní prostory domu jsou vytápěny geotermálně, tj. prostřednictvím podlahového topení napojeného na dvě stě metrů hluboké vrty. Pozornost architekti rovněž soustředili na vnější obálku stavby, kde se mj. snažili zabránit vzniku tepelných mostů.

U střechy prodloužili krokve a vytvořili větší mezery mezi nimi, aby bylo možné střechu lépe izolovat. Obdobně upravili i podobu dřevěných rámů stěn.

Ložnice jsou uloženy v přízemí domu.

Ložnice jsou uloženy v přízemí domu.

FOTO: Mick Stephenson

Dřevěná kostra navíc nedosedá bezprostředně na betonovou základovou desku, ale je nad ni vyzdvižena o 5 cm, aby bylo možné dům důkladně zaizolovat bez již zmiňovaných tepelných mostů.

Také veškeré ocelové prvky byly umístěny na vnitřní straně obálky, aby bylo možné kolem nich z vnějšku aplikovat izolaci.

Kov a sklo architekti kombinují i v interiéru domu.

Kov a sklo architekti kombinují i v interiéru domu.

FOTO: Mick Stephenson

Vlastní ocelové sloupy nejsou nikterak zbytečné. Dům je první z řady staveb v okolí, které jsou konstruovány tak, aby dokázaly odolat zemětřesení. Jeho technické vlastnosti jsou proto vysoko nad požadavky kladenými na standardní obytnou zástavbu.

Společenská zóna umístěná do horního patra nabízí hezký a ničím nerušený výhled do okolí.

Společenská zóna umístěná do horního patra nabízí hezký a ničím nerušený výhled do okolí.

FOTO: Mick Stephenson

Cihlová stěna v interiéru slouží jako akumulační prvek. Přes den se v ní nastřádává teplo, které pak během noci uvolňuje do okolí, takže dům zbytečně nevychládá.

Cihlová stěna v interiéru slouží jako akumulační prvek. Přes den se v ní nastřádává teplo, které se pak během noci uvolňuje do okolí, takže dům zbytečně nevychládá.

FOTO: Mick Stephenson

Vnitřní uspořádání domu odpovídá jeho zasazení do kopce. Společenský prostor slučující obývací pokoj, jídelnu a kuchyň je umístěn do prvního patra, soukromý ráz má naopak přízemí, kde jsou uloženy čtyři ložnice.

Přízemí domu

Přízemí domu

FOTO: MC Architecture Studio (2x)

První patro

První patro