Na pozemku o velikosti mírně přesahující 7200 čtverečních metrů vyrostla během dvou let zástavba tvořená rezidenčními objekty zasazenými do svažitého terénu. Hlavní tepnou a osou pozemku je cesta, jíž budovy lemují.

Veškerá zástavba je umístěna do bezprostředního okolí jedné z cest vedoucích parkem.

Veškerá zástavba je umístěna do bezprostředního okolí jedné z cest vedoucích parkem.

FOTO: Norbert Tukaj

Zajímavým rysem místa jsou zachovalé pozůstatky historických muničních skladů, jejichž opěrné zdivo a římsy architekti ponechali stále volně přístupné.

Osm domů nad cestou jsou sdruženo do dvojic.

Osm domů nad cestou je sdruženo do dvojic.

FOTO: Norbert Tukaj

Osmero domů spojených vždy do dvojic na straně nad cestou je vyzdviženo na štíhlých sloupech do takové výšky, že pod ně bylo možné elegantně umístit parkovací místa.

Tímto povysunutím nad okolní terén získávají obyvatelé i více slunečního světla, které by k jejich oknům jinak skrz okolní plně vzrostlou a bujnou zeleň pronikalo obtížně.

Domy jsou spojeny společným schodištěm.

Domy jsou spojeny společným schodištěm.

FOTO: Norbert Tukaj

Desítka samostatných staveb pod úrovní cesty je naopak zanořena do terénu. Za nimi nijak vzájemně neoddělené svažující se zadní zahrady dosahují ke břehu nedaleko protékajícího potoka.

Zvláštností staveb je klamavý vzhled. Zatímco při pohledu z cesty vypadají jako jednopatrové domy, ve skutečnosti mají všechny patra tři. Přízemí je totiž pod úrovní komunikace.

Domu pod úrovní cesty jsou pod ni zanořeny celým podlažím.

Domy pod úrovní cesty jsou pod ni zanořeny celým jedním podlažím.

FOTO: Norbert Tukaj

rezidenční zástavba je zasazena do plně vzrostlé vegetace.

Rezidenční zástavba je zasazena do plně vzrostlé vegetace.

FOTO: Norbert Tukaj

Navzdory použití plně moderních technologií i materiálů, to, čím projekt oslovil odbornou i laickou veřejnost, je zachování tradičního vzhledu místní architektury, jenž architekti obohatili o arkýřová okna a světlíky.

Hravost projektu je možné spatřit na mnoha místech, nejlépe je však patrná na zdánlivě jednotné fasádě všech domů. Při bližším pohledu je však zřejmé, že fasáda každého z domů má ve skutečnosti trochu jinou texturu, což je způsobeno kladením dřevěných prken pokaždé jiným stylem, nebo i v jiném směru.

Domy jsou navrženy v tradičním venkovském stylu. Ozvláštňují je arkýřová okna a světlíky.

Domy jsou navrženy v tradičním venkovském stylu. Ozvláštňují je arkýřová okna a světlíky.

FOTO: Norbert Tukaj

Vzhled všech domů je sjednocen dřevěným obkladem fasád.

Vzhled všech domů je sjednocen dřevěným obkladem fasád.

FOTO: Norbert Tukaj

Důležitým detailem je způsob rozmístění všech domů. Nejsou totiž nahlučeny na jednom místě, ale záměrně mezi nimi zůstaly dostatečně velké prostory odkrývající tak všem obyvatelům nádherné výhledy do okolního parku.

Situace na pozemku

Situace na pozemku

FOTO: PALEKAS + PLAZMA