Při stavbě rodinného domu je výběr stavební firmy klíčovým krokem, který ovlivní finální podobu budovy. I se skvěle a do nejmenších detailů zpracovanou projektovou dokumentací v ruce s nejkvalitnějšími dostupnými materiály, mohou kvůli neodbornému postupu stavební firmy vynaložené finanční prostředky snadno přijít vniveč.

„Konkrétním příkladem častého krizového místa na stavbě je upevnění oken. Pokud zvolíte drahá a dokonale izolující okna, ale montážník je usadí neodborným způsobem, nejenže investice do kvalitního řešení se ukáže jako naprosto zbytečná, ale ještě vám může způsobit nežádoucí problémy, které se mohou projevit ve chvíli, kdy budete již v domě zabydleni,“ upozorňuje energetický auditor Karel Trojan a doplňuje:

„Montážník například použije k usazení oken nevhodnou pěnu, která okenní rám dostatečně parotěsně neuzavře a časem navlhne. To způsobí v okolí oken vznik tepelných mostů, ve kterých se kvůli zvýšené vlhkosti začne objevovat plíseň. To je samozřejmě značně nežádoucí, protože to může negativně ovlivnit jak zdraví lidí, tak samotnou konstrukci budovy.“

Velkým problémem nejen stavebních firem a dodavatelů, ale například i projektantů, může být celková neodbornost. „Vzdělání v současné době zdaleka nedosahuje potřebné úrovně. Mladí lidé si navíc raději vybírají ekonomické obory nebo práva, než technické obory. Absolventi se také potýkají s nedostatkem odborné praxe,“ uvádí Petr Píša, technický ředitel společnosti Frigomont, která se mimo jiné zabývá výstavbou v oboru čistých prostor.

„Odborné znalosti jsou na stavbě nezbytné a stavbyvedoucí by měl velmi dobře znát vlastnosti materiálů, fyzikální zákony i chemické procesy, které v konstrukci probíhají. Například při instalaci fasády z bondových panelů je třeba myslet to, že s vysokými rozdíly teplot dochází k dilataci hliníku. Pokud montáž panelů provede někdo neodborně a bez dostatečné zkušenosti, může je namontovat příliš natěsno vedle sebe a pak se povrch fasády snadno nadme nebo zprohýbá. A podobných případů je nepřeberné množství,“ vysvětluje Píša.

Která je ta pravá?

Stavební práce by měly samozřejmě provádět osoby s potřebnou autorizací. Bohužel ani autorizace ale nemusí znamenat kvalitně odvedenou práci, pokud nemá autorizovaná osoba dostatečnou praxi. Základním vodítkem by tedy měly být především dosavadní zkušenosti stavebníků a s tím související reference.

„Samotná cena není tak rozhodující. Samozřejmě není dobré vybírat nejlevnější firmu na trhu, ale ani drahá nemusí být stoprocentní zárukou kvality,“ vysvětluje Petr Píša a doplňuje:

„Důležité jsou reference. Především si zjistěte, jakým způsobem firma řeší reklamace. Je naivní si myslet, že se celý proces stavby obejde bez chyb a vad. Pokud však k chybám dojde, je dobré vědět, jak k nim stavební firma přistupuje. Jestli se je podaří vyřešit a odstranit včas, a jakým způsobem.“

Stavební a technický dozor

Pro to, aby byl počet chyb a reklamací v průběhu stavby co nejnižší, je dobré nešetřit na stavebním a technickém dozoru. Zatímco stavební dozor dohlíží především na to, zda je v pořádku samotná konstrukce stavby, technický dozor řeší stavbu z komplexnějšího hlediska a zabývá se technologickými aspekty stavby, jako je topení, vzduchotechnika a klimatizace nebo chlazení. Kontroluje také, zda nedochází k nesrovnalostem v souvislosti s čerpáním finančních prostředků.

Stavební dozor by měl s technickým dozorem fungovat v součinnosti. Kvalitní dozor funguje jako pojistka a dovede odhalit chyby v pravý čas. Pokud zjistí, že je postup určitých stavebních prací nevhodný, tak je zastaví, čímž se ušetří čas i peníze.

„Výběr špatné stavební firmy se v konečném důsledku může značně prodražit. Napravení chyb, ke kterým došlo během fází hrubé stavby, přináší zbytečné vícenáklady a často bývá zdlouhavé a doprovázené spory se stavební firmou ohledně reklamací,“ uzavírá Petr Píša.