Přestože se slavný architekt Adolf Loos pravděpodobně podílel jen na vytvoření základního prostorového řešení, považuje se právě tento interiér za vrchol jeho činnosti v Plzni.

Podrobné řešení interiéru navrhl Loosův žák Heinrich Kulka pro Oskara Semlera. Ten byl spolumajitelem firmy produkující drátěné zboží, předně gramofonové jehly značky Sem.

V interiéru nechybí prostorná knihovna na galerii.

V interiéru nechybí prostorná knihovna na galerii.

Vycházelo se z Loosova typického návrhu různě vysokých místností. Vznikl tak ojedinělý vícepodlažní byt s plynulou návazností prostor různých výšek, tedy s tzv. Raumplanem.

Interiér, který má šest hlavních úrovní, hodně připomíná slavnou pražskou Müllerovu vilu [celá zpráva].

Truhlářské práce ostatně provedla pražská firma Emil Gerstel, dodávající právě i pro Müllerovu vilu. Na rozdíl od ní je ale byt vestavěn do staršího domu.

Interiér je díky obložení skvěle sladěn.

Interiér je díky obložení skvěle sladěn.

Architekt Adolf Loos (1870 – 1933) patří k nejvýznamnějším evropským osobnostem, které se podílely na dramatickém přerodu architektury závěru 19. a počátku 20. století.

Místnosti byly výškově odlišeny

Jako jeden z prvních evropských architektů považoval za zásadní část architektury její vnitřní prostor. Snažil se, aby na sebe jednotlivé místnosti plynule navazovaly a měly proporce určené podle různých účelů. Typicky tak měly velkorysé obývací pokoje jinou výšku než třeba dětské pokoje, které byly naopak komornější.

Semlerovi chtěli provést přestavbu domu a zhruba z třetiny jeho objemu vytvořit velký byt. Jednali o tom s Loosem, který měl úpravy navrhnout za asistence Heinricha Kulky. Na jednání byl i zástupce realizační stavební firmy Müller & Kapsa a zástupce městského stavebního úřadu, aby mělo budoucí řízení rychlý průběh.

Architekti mohli upravit nejen polohy svislých konstrukcí a stropních podhledů staršího domu, ale měnili i řešení některých stropů.

Exteriér vily s obnovenou letní jídelnou.

Exteriér vily s obnovenou letní jídelnou

V roce 1939 rodina emigrovala do Austrálie, byt byl později rozdělen na čtyři bytové jednotky. Dům v poslední době získala do správy Západočeská galerie v Plzni. V roce 2013 došlo k zahájení prací na první etapě oprav.

Nově otevřená rezidence je součástí souboru „Adolf Loos Plzeň“, veřejnosti se tím otevírá už třetí prohlídková trasa, jejíž provoz zajišťuje organizace Plzeň - Turismus.

Interiér a expozice přibližující činnost Adolfa Loose v Plzni a rodinu Oskara a Jany Semlerových jsou přístupné dvakrát týdně (ve čtvrtek a v sobotu) ve skupinách maximálně deseti lidí, na základě rezervace.