Nezbytné úpravy skutečného skladu by se týkaly především jeho důkladného zaizolování. K tomu bylo potřeba přičíst změny v interiéru atd.

Když architekti sečetli nevyhnutelné položky, bylo zřejmé, že úprava skladu je zbytečným luxusem a stavba by ve skutečnosti nikdy stoprocentně nevyhovovala životu mladé rodiny. Řešením byl proto dům tuto situaci pouze imitující.

Také interiér je zařízen velice čistě, cihly na stěnách vystřídala bílá omítka.

Jednou z designových zajímavostí - opět podporujících vzhled bývalého skladu - je nestejné sezení u jídelního stolu.

Překvapivě vyhlížející dům je zasazen do nestejnorodého prostředí. Stojí totiž na rozhraní staré a nově vznikající zástavby města Išibe, v japonské prefektuře Šiga. Jeho vzhled nijak výrazně nenarušuje již existující prostředí a zároveň se podílí na vytváření stylu pro nově rostoucí čtvrť.

Interiér je zařízen prostě, architekti se jej snažili co nejvíce propojit s exteriérem.

Interiér je zařízen prostě, architekti se jej snažili co nejvíce propojit s exteriérem.

Architekti uvnitř domu vytvořili bílý box, do nějž uložili všechny místnosti, v nichž člověk vyžaduje soukromí.

Architekti uvnitř domu vytvořili bílý box, do něhož uložili všechny místnosti, v nichž člověk vyžaduje soukromí.

O dalším projektu studia ALTS Design Office si můžete v rubrice Bydlení přečíst zde.
Interiér domu je rozdělen do dvou podlaží, která jsou ovšem propojena.

Interiér domu je rozdělen do dvou podlaží, která jsou ovšem propojena.

Dřevěné obložení okolí dveří, které je uplatněno i zvenku, na fasádě domu, patří k prvkům předstírajícím, že se původní sklad snažil majitel proměnit v rodinný dům.

Dřevěné obložení okolí dveří, které je uplatněno i zvenku, na fasádě domu, patří k prvkům předstírajícím, že se původní sklad snažil majitel proměnit v rodinný dům.

Architekti si dali velice záležet na tom, aby vzhled domu odpovídal co nejvěrněji představám jejich klienta. Skutečně vyhlíží jako bývalý sklad, a navíc, aby vše dovedli k dokonalosti, vytvořili na jeho fasádách i rysy předstírající, že jde o úpravy a opravy, které by majitel na skutečném skladišti se vší pravděpodobností provedl.

Kuchyň je řešena velmi minimalistickým způsobem.

Kuchyň je řešena velmi minimalistickým způsobem.

Architekti uvnitř domu, který je čistou dřevostavbou, na úrovni přízemí vytvořili bílý box, do něhož vložili místnosti vyžadující soukromí, tedy koupelnu s toaletou. Naopak u všech ostatních se snažili o jejich alespoň minimální propojení s okolím domu.

Architekti v domě, který je čistou dřevostavbou využili několik druhů dřeva, jejichž kombinací nejenže osvěžili vzhled interiéru, ale opět podtrhli dojem, že jde o přestqvěný sklad.

Architekti v domě, který je čistou dřevostavbou, využili několik druhů dřeva. Jejich kombinací nejen osvěžili vzhled interiéru, ale opět podtrhli dojem, že jde o přestavěný sklad.

Vnitřní uspořádání domu je velice nápadité.

Vnitřní uspořádání domu je velice nápadité.

Většinu 119 m2 prostoru navíc ponechali volně otevřenou a jedinou skutečně samostatnou místností je tak pouze ložnice rodičů. Všechny ostatní prostory jsou navrženy tak, aby měly přibližně stejné množství výhod.

Klient si tak mohl sám rozhodnout, jak bude která místnost sloužit. To je praktické zejména z hlediska úprav v budoucnosti, kdy se budou potřeby rodiny postupně měnit. Nás zaujal „zavěšený” obývací pokoj.

Způsob užívání jednotlivých prostorů v domě není architekty definitivně určen, rodina jej může volně měnit podle svých měnících se potřeb.

Způsob užívání jednotlivých prostor v domě není architekty definitivně určen, rodina je může volně měnit podle svých potřeb.

Uspořádání domu: 1 - vstup, 2 - jídelna s kuchyní, 3 - koupelna s toaletou, 4 - obývací pokoj, 5 - ložnice, 6 - dětský pokoj, 7 - úložný prostor.

Uspořádání domu: 1 - vstup, 2 - jídelna s kuchyní, 3 - koupelna s toaletou, 4 - obývací pokoj, 5 - ložnice, 6 - dětský pokoj, 7 - úložný prostor.