Elegantní vila byla postavena do svahu pod vrchem Hněvín a za budovu bývalého reálného gymnázia, které je dnes muzeem. Mimo jiné to znamenalo, že se autor vily musel vyrovnat s nerovným terénem, který ale využil k rozšíření obytných možností domu.

Fasáda stavby je jednoduchá, ale výrazná.

Fasáda stavby je jednoduchá, ale výrazná.

FOTO: Slavné vily Ústeckého kraje

Vila nebyla navržena jen jako obytná, ale i jako kancelář. Obsahovala i technické zabezpečení podnikání.

Členění stavby a řada detailů na fasádě této vily odkazují použitými prvky ke kombinaci expresionistického výrazu a tradičních prvků. Za zmínku stojí nárožní okna, veranda a v neposlední řadě prvek šestiúhelníkových prosvětlovacích otvorů ve štítech. Projekt pravděpodobně prošel při realizaci některými změnami.

Architekt volil různé velikosti oken, které vile dodávají na zajímavosti.

Architekt volil různé velikosti oken, která vile dodávají na zajímavosti.

FOTO: Slavné vily Ústeckého kraje

Osobní osudy autora a stavebníka jsou trochu záhadou. Ve dvacátých letech před stavbou svého domu bydlel na Okružní ulici v Mostě, ale podle adresáře z roku 1932 bydlí na adrese čp. 1480 jiná rodina, pokud nejde o provdanou dceru. Zdá se, že stavitel byl na Mostecku aktivní spíš ve dvacátých letech.

Stavba na první pohled upotá svoou výraznou barevností.

Stavba na první pohled upoutá svou výraznou barevností.

FOTO: Slavné vily Ústeckého kraje

Z dostupných informací je možné zjistit, že Hauptmannova vlastní vila nebyla jedinou prací, na které se podílel. Navrhoval například byt s ateliérem v roce 1924, jehož tvary jsou odvozeny od soudobých puristických tendencí v architektonické tvorbě.