Majitel vily August Herzig byl jedním ze zakladatelů Mariánských Lázní. Místní rodák, který vystudoval ve Vídni všeobecné lékařství a chirurgii, pracoval od roku 1863 v lázeňském městě jako praktický lékař. Opakovaně byl zvolen starostou tohoto města. Za jeho úřadování se lázně hodně rozvíjely.

V roce 1869 se Herzig obrátil na mariánskolázeňského stavitele Friedricha Zicklera, aby mu vypracoval projekt vily v příkrém svahu u dnešní Anglické ulice.

Autor vily Friedrich Zickler patřil v šedesátých až osmdesátých letech 19. století k nejaktivnějším mariánskolázeňským stavitelům. K jeho nejvýznamnějším stavbám patří objekt městského divadla a pavilon Lesního pramene.

Stavba dnes slouží jako restaurace.

Stavba dnes slouží jako restaurace.

FOTO: Jiří Podrazil a autorský tým Slavné vily Karlovarského kraje

Architektonické řešení, které Zickler stavebníkovi předložil, se inspirovalo architekturou typickou pro první polovinu 19. století.

Jednopatrovou vilu se suterénem rozvrhl stavitel s dominantním „chrámovým“ přístřeškem se sloupy s příkrými žlábky a pilíři s jónskými hlavicemi.

Chloubou stavby jsou jónské sloupy.

Chloubou stavby jsou jónské sloupy.

FOTO: Jiří Podrazil a autorský tým Slavné vily Karlovarského kraje

Hlavním prostorem v interiéru byl reprezentativní sál, který se ale nezachoval, stejně jako původní prostorové rozvržení.

Ke konci 19. století získal budovu doktor Eduard Kraus, který si v prostorách vily zařídil institut s tělocvičnými přístroji pro švédskou gymnastiku.

Interiéry vily prošly zdařilou rekonstrukcí.

Interiéry vily prošly zdařilou rekonstrukcí.

FOTO: Jiří Podrazil a autorský tým Slavné vily Karlovarského kraje

Od roku 1937 byla vila využívaná jako Legionářský léčebný dům. Dnes je v nově rekonstruovaném objektu hotel.