Původní stavby, každá s plochou přibližně 15 m2, mezi sebou svíraly ostrý úhel, a tak architekti jejich kompozici zrcadlově napodobili prostřednictvím nového elementu, který k nim připojili.

Celek má nyní plochu podlah o velikosti 85 m2. Propojujícím prvkem je střecha z vlnitého plechu, která zakrývá všechny části obydlí.

Základ novému domu dala dvojice původních srubů, které tvoří dvě ramena kříže.

Základ novému domu dala dvojice původních srubů, které tvoří dvě ramena kříže.

FOTO: Tom Gustavsen

Tam, kde přečnívá střecha, vybíhá před dům i základní plošina v podobě terasy.

Tam, kde přečnívá střecha, vybíhá před dům i základní plošina v podobě terasy.

FOTO: Tom Gustavsen

V místě křížení vzniklo malé nádvoří, odkud se vstupuje do všech částí srubu. Původní stavby slouží jako hostinský pokoj a sklad, nově přistavený dům má dvě křídla určená ke každodennímu životu obyvatel.

Celá stavba spočívá na plošině vyzdvižené zhruba půl metru nad okolní terén.

Celá stavba spočívá na plošině vyzdvižené zhruba půl metru nad okolní terén.

FOTO: Tom Gustavsen

Severská souhra materiálů: střecha zvlnitého ocelového plechu, hliníková okna a trámy z místních borovic.

Severská souhra materiálů: střecha z vlnitého ocelového plechu, hliníková okna a trámy z místních borovic.

FOTO: Tom Gustavsen

Zatímco vpravo od vchodu, směrem na západ, je řada menších místností, jako jsou koupelna, sauna, toaleta a technická místnost, nalevo, směrem na jih, je hlavní obytná zóna s kuchyňskou zónou a ložnicí.

V místě křížení vzniklo zastřešené nádvoří, odkud se vstupuje do všech částí domu.

V místě křížení vzniklo zastřešené nádvoří, odkud se vstupuje do všech částí domu.

FOTO: Tom Gustavsen

Velké množství nábytku je vestavěno přímo do konstrukce domu. Vyčnívající spoje a stěny slouží k podpoře a uchycení skříní, polic nebo postelí.

Novou část s původními sruby spojuje fyzicky střecha a technicky stejný stavební styl.

Novou část s původními sruby spojuje fyzicky střecha a technicky stejný stavební styl.

FOTO: Tom Gustavsen

Celá budova je vyzdvižena nad okolní krajinu zhruba o půl metru a je uložena na plošině, která zpod domu vyčnívá a vytváří na několika místech příhodnou terasu, kterou zakrývá symetricky přečnívající střecha. Původní domy jsou vyzdviženy na pilotech.

Hlavní obytná část domu směřuje na jih. Díky velkému oknu nabízí nádherný výhled na jezero Femunden, které je třetím největším v Norsku.

Hlavní obytná část domu směřuje na jih. Díky velkému oknu nabízí nádherný výhled na jezero Femunden, které je třetím největším v Norsku.

FOTO: Tom Gustavsen

Střecha je z valné části tvořena vlnitým plechem, ovšem na mnoha místech jej střídají stejně vlnité čiré panely sloužící jako světlíky a přivádějící do interiéru světlo. Jejich polohu architekti pečlivě volili s ohledem na to, aby tato místa nebyla ve stínu okolo stojících stromů.

Při vkládání oken a dveří do stěn srubu se architekti obešli bez omítacích lišt.

Při vkládání oken a dveří do stěn srubu se architekti obešli bez omítacích lišt.

FOTO: Tom Gustavsen

Výsledná stavba poutá pozornost nejen díky svému zvláštnímu půdorysu, ale především organickým propojením v jednom případě sto let starého srubu (druhý je mladší) a nově přistavené části.

Půdorys domu

Půdorys domu

FOTO: Aslak Haanshuus Arkitekter AS (2x)

Konstrukce domu

Konstrukce domu

FOTO: Aslak Haanshuus Arkitekter AS