Soutěž je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2015.

Přihlašovat lze stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby i specifická stavební díla. Ze všech došlých projektů odborná porota nominuje na titul Stavba roku 2015 maximálně patnáct staveb, přičemž ve hře je pak ještě dalších 12 zvláštních cen, které jsou ovšem již zaměřené úžeji. Budou mezi nimi například ocenění věnovaná energeticky úsporné budově, dopravní, bytové či průmyslové stavbě, ale i architektonickému detailu.

Titul Stavba roku 2015 získá po závěrečném klání nominovaných projektů pětice z nich, a to bez rozlišení pořadí nebo kategorií. „Architektonická díla napříč kategoriemi jsou často nesouměřitelná, nepopiratelná kvalita návrhu a provedení je ovšem poznatelná i na pracích různého rozsahu. Díky tomuto způsobu hodnocení mohou být vítězi se stejnou hodnotou například stavby hotelu, výzkumného centra, rodinného domu nebo nově rekonstruované náměstí. Zároveň se ale mohou titulem Stavby roku 2015 pyšnit i zástupci jedné kategorie. Rozhodujícím měřítkem je kvalita,“ vysvětluje člen poroty Ing. akad. arch. Jan Vrana.

Do soutěže, nad níž má záštitu prezident ČR, předseda Senátu, rektor pražské ČVUT, někteří ministři a představitelé dalších institucí, mohou být za určitých okolností přihlášeny i stavby postavené mimo území republiky.