Manželé František a Mathilda Hrubých se rozhodli postavit vilu v roce 1896. Stavba začala v listopadu a následující rok v červnu byla dokončena.

Stavbu provedl a podle architektonické podobnosti některých prvků zřejmě i navrhl Emanuel Klotz. Ten je autorem architektonického návrhu plzeňské synagogy, brány Měšťanského pivovaru a Císařského sálu v areálu někdejších lochotínských lázní.

Okna vily jsou lehce inspirována romantickými středověkými stavbami.

Okna vily jsou lehce inspirována romantickými středověkými stavbami.

FOTO: autorský tým Slavné vily Plzeňského kraje

Architektura této vily je novorenesanční, kombinovaná s romantickými prvky inspirovanými lidovou architekturou. To dokládá například boční věžička nebo řezby ve štítě.

Vila má řadu romantických architektonických prvků.

Vila má řadu romantických architektonických prvků.

FOTO: autorský tým Slavné vily Plzeňského kraje

Vila Mathilde, pojmenovaná po původní spolumajitelce, je jednou z nejstarších staveb vilové čtvrti Lochotín, která vznikala od devadesátých let 19. století v návaznosti na bývalý areál lázní.

V lokalitě byla zakázána výstavba průmyslových objektů

Areál i s parkem krátce před druhou polovinou 19. století převzal Měšťanský pivovar. Lázně pak byly na konci 19. století spojeny s centrem města tramvají. V roce 1900 byl založen Lochotínský spolek v Plzni, který s podporou pivovaru a obce usiloval o rozvoj nové vilové čtvrti.

Město regulačním plánem určilo rozsáhlou plochu mezi Karlovarskou a Lidickou třídou pro rodinné domy a vily v zahradách, současně v lokalitě zakázalo výstavbu průmyslových a hospodářských objektů.

Chloubou interiéru je zdobené zábradlí.

Chloubou interiéru je zdobené zábradlí.

FOTO: autorský tým Slavné vily Plzeňského kraje

Na počáteční rozvoj vilové čtvrti v období kolem roku 1900 navázala stavba nových objektů a o něco později vzniklo i několik veřejných budov. V závěru šedesátých let 20. století byla lokalita hodně poničena při výstavbě silničního spojení sídliště na Severním předměstí s městem. Vila dnes stojí na území Městské památkové zóny Plzeň-Lochotín.

Od třicátých let bydlel v domě významný sběratel starožitností inženýr Karel Zozuli di Salino. V roce 1984 byla dokončena přestavba bývalé vily na mateřskou školu. Zvnějšku zůstala stavba prakticky stejná. Břidlicová střešní krytina ale byla nahrazena plechem.

Vily k prodeji na Plzeňsku najdete na serveru Sreality.cz