Název stavby HagaTwist vyjadřuje její základní charakteristický rys, kterým je zdánlivé přetočení zhruba v polovině délky. Objekt s celkovou plochou 700 m2 začíná jako přízemní, ovšem právě v místě přetočení se zvyšuje na jednoposchoďový.

Pro fasádu nové stavby bude charakteristické bohaté využití dřeva, čímž se výrazně odliší od okolní zástavby.

Pro fasádu nové stavby bude charakteristické bohaté využití dřeva, čímž se výrazně odliší od okolní zástavby.

Návrh, pro nějž je typické použití dřevěných latí po celé fasádě a velmi lehká konstrukce, vzešel jako jediný vítěz ze soutěže vypsané společností Atrium Ljungberg pro oslovené architekty.

Porota ocenila především symbolické vyznění a skulpturální charakter stavby. Zároveň vyzdvihla skutečnost, že funkce objektu, jeho tvar i materiály jsou v přímém kontrastu s okolní zástavbou a dané prostředí zajímavým způsobem obohatí.

Stručně řečeno, podle názoru poroty se HagaTwist stane místem, které kolemjdoucí bude lákat k návštěvě a zároveň v nich bude vzbuzovat zvědavost.

Výrazným prvkem interiéru bude velké multifunknční schodiště.

Výrazným prvkem interiéru bude velké multifunkční schodiště.

Nová budova bude primárně sloužit jako místo k setkávání. V jejím nitru proto bude umístěna restaurace. Ke schůzkám však návštěvníci budou moci využít i velkou střešní terasu nebo rozměrné multifunkční schodiště.