Vila patří do souboru staveb architekta Josefa Weinolta, které jsou zasazeny podél Máchovy ulice v České Kamenici. Nejstarší z nich si Weinolt na konci 19. století postavil ještě v historizujícím stylu inspirovaném starší architekturou pro sebe a svou rodinu.

Na začátku dvacátého století se Weinolt stává nejvýznamnějším českokamenickým architektem. Je totiž autorem řady secesních objektů ve městě.

Dekorace nezapřou rostlinné i geometrické prvky.

Dekorace nezapřou rostlinné i geometrické prvky.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Ve své tvorbě se architekt nechal ovlivnit řadou secesních stylů. Kolem prvního desetiletí dvacátého století tvořil vegetabilní vzory inspirované přírodou i geometrickou secesi. Na svých stavbách používal místní tradiční motivy hrázdění s dřevěnou konstrukcí vyplněnou cihlami.

Při tvorbě vily pro zdejšího obyvatele Franze Matzkeho architekt inklinoval k secesi ovlivněné vídeňskou školou. Jmenovaná vila stojí v zahradě ve vilové čtvrti severně od náměstí ve svažitém terénu. Hlavní strana budovy je dekorovaná strukturovanou omítkou, obíhající stavbu v úrovni oken prvního podlaží nebo modrým keramickým obkladem v částech pod korunní římsou.

Horní patro krášlí menší terasa.

Horní patro krášlí menší terasa.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Nad okenními otvory zimní zahrady jsou zase umístěny realisticky ztvárněné rostlinné motivy. I dvorní fasáda odráží svou nečleněnou formou užitné řešení vnitřku, takže ani pás strukturované omítky tuto stranu nezdobí.

Vilu krášlí i zábradlí dekorované geometrickými tvary.

Vilu krášlí i zábradlí dekorované geometrickými tvary.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Podle původních plánů chtěl Josef Weinolt použít k doplnění stavby elegantní kovové prosklené markýzy a rozvíjené ornamenty zábradlí. Postavená vila má ale racionálnější tvary. Proč byl zvolen vážnější výraz stavby oproti původnímu návrhu v duchu francouzské secese, nevíme, nicméně výsledkem je velmi kvalitní objekt, který tvoří významnou součást secesní architektury regionu.