Odborná komise oceněného vybírala z celkem osmnácti nominací. Pětičlenná porota se pak shodla, že dvaašedesátiletý Rostislav Švácha je uznávaným českým historikem moderní architektury, který má vliv i v zahraničí. Hodně Šváchových prací je překládáno do cizích jazyků a jeho články o české architektuře vycházejí v prestižních zahraničních architektonických publikacích, což významně podle ČKA přispívá k šíření dobrého jména české architektury ve světě.

„Platí to jak pro jeho výklad meziválečné architektury, tak pro reflexi současné tvorby. V jeho analýzách architektury se vždy výrazně uplatňuje pronikavá interpretace díla v širších kulturně-sociálních souvislostech i jeho jasný názor na poslání architektury,“ uvádí ve zdůvodnění své volby odborná porota.

K nejvýznamnějším pracím Rostislava Šváchy patří knihy „Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny 20. století”  a ”Lomené, hranaté a obloukové tvary”.

śvácha je autorem designově zajímavých publikacích.

Švácha je autorem designově zajímavých publikací.

FOTO: archiv

Švácha působí i jako pedagog. Porota ocenila i jeho aktivity v současné architektuře.

„Zvlášť záslužná je pak veřejná angažovanost ve sporech o konkrétní zásahy v českých a moravských městech, kdy neváhá opustit teoretizující akademickou rovinu a vstoupit do vichrů přímé společenské konfrontace. Zároveň se angažuje v organizacích, jako jsou Klub Za starou Prahu a sdružení Za krásnou Olomouc, kde se mu daří skloubit snahy o ochranu historického dědictví s prosazováním soudobé kvalitní tvorby v historickém prostředí,“ zdůvodnila porota.

Švácha je proti likvidaci cenného havířovského nádraží

Jedna z posledních kauz, ke které se tento historik architektury vyjádřil, je například ostře sledovaný osud nádraží v Havířově. Jde o krásnou památku ve vzácném Bruselském stylu, jejíž osud je stále nejistý.

Nádraží dominují výrazné hodiny v klasickém designu 60. let.

Nádraží dominují výrazné hodiny v klasickém designu 60. let.

FOTO: o.s. Důl architektury

V poslední době se zasazoval i o zachování architektonicky kvalitního domu na rohu pražského Václavského náměstí a Opletalovy ulice, na kterém se podílel i architekt Bohumír Kozák.

Rostislav Švácha před domem na rohu pražského Václavského náměstí a Opletalovy ulice, jemuž akutně hrozí demolice.

Rostislav Švácha před domem na rohu pražského Václavského náměstí a Opletalovy ulice

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Rostislav Švácha je držitelem řady dalších prestižních ocenění. Loni získal Cenu Ministerstva kultury za architekturu. Součástí udělení Pocty ČKA je i finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na vydání knihy nebo studijní pobyt, který by podpořil vědeckou činnost oceněného.

Může se Vám hodit na službě Zboží.cz: