Salzmann chtěl na začátku 20. století postavit dům na své parcele blízko okresního domu. Obrátil se proto na úřad, aby mu určil pravidla.

Městský stavitel Bedřich Duchoň doporučil místo dříve plánovaných řadových domů změnit v sad s ohledem na novostavby okresního domu, spořitelny a muzea (ukázalo se, že ulice je úzká). Novostavba Antonína Salzmanna měla vzniknout jako rohový dům se zahrádkou.

I okna jsou dekorovány proškrabáváním omítky.

I okna jsou dekorována proškrabáváním omítky.

FOTO: Radovan Kodera, autorský tým Slavné vily Plzeňského kraje

Městská rada doporučení ohledně umístění domu při svém rozhodování respektovala. Investor pak předložil plány domu od místního architekta a stavitele Karla Horáka, který stavbu následně realizoval.

Schodiště se zachovalo v perfektním stavu.

Schodiště se zachovalo v perfektním stavu.

FOTO: Radovan Kodera, autorský tým Slavné vily Plzeňského kraje

V průběhu prací ale došlo ke změně fasád, které si investor nechal navrhnout od významného architekta Josefa Fanty. Ten navrhl fasádu ve stylu italské renesance se sgrafitovou výzdobou. Architekt Fanta nebyl vybrán stavebníkem náhodně, v té době v Klatovech působil.

Vstup do vily je řešen jednoduše a vzdušně.

Vstup do vily je řešen jednoduše a vzdušně.

FOTO: Radovan Kodera, autorský tým Slavné vily Plzeňského kraje

Josef Fanta byl například autorem opravy a úpravy děkanského kostela. Na začátku dvacátých let 20. století navrhl přestavbu klatovské radnice. Tento skvělý český architekt, profesor Vysokého učení technického v Praze, je i autorem pražského Hlavního vlakového nádraží, Hlávkovy studentské koleje, domu Hlahol a budovy ministerstva průmyslu a obchodu v Praze a památníku bitvy u Slavkova.

Spojovacím interiérovým prvkem vily bylo schodiště.

Spojovacím interiérovým prvkem vily bylo schodiště.

FOTO: Radovan Kodera, autorský tým Slavné vily Plzeňského kraje

Salzmannova vila ukončuje souvislou řadovou zástavbu, tvořenou budovou Okresního domu (dnes slouží jako škola), a nachází se přímo proti hlavnímu vchodu budovy muzea.

Dvoupodlažní stavba má nepravidelný půdorys přibližně tvaru písmene L. Hlavní vstup branou z ulice směřuje hosty přes dvorek schodištěm do domovního vstupu a pak do chodby, probíhající středem přízemí.

Nákres vily ukazuje různé zdobení oken vily.

Nákres vily ukazuje různé zdobení oken.

FOTO: Radovan Kodera, autorský tým Slavné vily Plzeňského kraje

Do ulice jsou orientovány obytné místnosti, do dvora pak dvouramenné schodiště a lékařská ordinace. V patře jsou obytné místnosti po obou stranách chodby.

Objekt je na území Městské památkové zóny Klatovy a je zachován v dobrém stavu.