Ve všech částech světa se staví z PETek prakticky stejným způsobem. Láhve se naplní pískem či hlínou a pak se seskládají do požadovaného tvaru na sebe tak, aby vytvořily stěny budovy. Pojivovým materiálem bývá nejčastěji jíl. Takto lze vytvářet domy jak o pravoúhlých půdorysech, tak kruhové stavby. Záleží jen na nápaditosti autora a místních zvyklostech.

Nevšední materiál lze stejně jako cihly či tvárnice využít k vytvoření zajímavých vzorů, ať již na interiérové nebo exteriérové straně stěn. Dna s paprskovitým tvarem, jež mají například obaly od Coca-Coly, mohou zůstat mírně odhalená, čímž vznikne roztomilý hvězdičkový vzorek.

Obnažená však mohou zrovna tak zůstat i hrdla láhví opatřená víčky. Hračičkové z barevných uzávěrů dokážou vytvořit zajímavé obrazce.

Stavby z plastových láhví se budují po celém světě. V afrických zemích speciální programy touto cestou řeší nejen krajní nedostatek bytů, ale také rostoucí hromady prázdných lahví od balených vod.

Stavby z plastových láhví se budují po celém světě. V afrických zemích speciální programy touto cestou řeší nejen krajní nedostatek bytů, ale také rostoucí hromady prázdných láhví od balených vod.

FOTO: Profimedia.cz

Plastové láhve plněné pískem mají podle svých propagátorů nesporné výhody. Tou hlavní je nepochybně fakt, že jsou zadarmo. Z užitného hlediska pak jistě stojí za zmínku, že na rozdíl od cihel nejsou křehké a díky pískové výplni odolají i velkému tlaku.

Snadno vzdorují chladu i horku. Pokud se majitel rozhodne dům přestavět, může bez problému použít ty samé láhve.

Kdo se chce o stavbu z PET lahví pokusit alespoň v malém měřítku, může začít například skleníkem. V tom případě se obejde i bez jejihc plnění pískem.

Kdo se chce o stavbu z PET láhví pokusit alespoň v malém měřítku, může začít například skleníkem. V tom případě se obejde i bez jejich plnění pískem.

FOTO: Profimedia.cz

V centrální Kolumbii se propagaci udržitelných staveb z PET láhví věnuje designová škola Organizmo, již vede manželský pár designérů Ana Maria Gutierezzová a Itamar Sela. Pro své studenty pořádají pravidelné workshopy, při nichž si mladí lidé v praxi osvojují tradiční stavební techniky s využitím nového nenákladného materiálu.

„Cílem je zachránit starobylé objekty, při jejichž stavbě si autoři počínali velice empiricky. Vyučujeme proto mladé lidi tradičním stavebním technikám, aby mohli tyto typy budov zase začít stavět a začlenit je do současného světa. Myšlenkou je snížit neblahý vliv stavebnictví na životní prostředí pomocí staronových metod,“ říká architektka Monica Butragová, která se workshopů účastní.