Na pražském veletrhu For Arch v pražských Letňanech byly slavnostně předány ceny vítězům šestého ročníku soutěže Young Architect Award.

První cenu má proměna libeňského pivovaru

Nejvyšší cenu získala práce proměny bývalého libeňského pivovaru v Praze s názvem Městský dům pro Libeň. Autor Lukáš Landa navrhl změnu areálu v obytný soubor s vybaveností a veřejným prostorem. Zároveň ale nezapomněl na využití stávajících historických budov s průmyslovou historií.

Vítkovické železárny si zaslouží proměnu i podle studentů

Proměně vyhaslé koksovny ve Vítkovických železárnách v Ostravě na vědeckotechnickou knihovnu se věnoval autor druhé ceny Vojtěch Hybler. Za zmínku stojí, že za proměnu nevyužívané postindustriální budovy Vítkovických železáren v Ostravě na Svět techniky letos získal ocenění Architekt roku architekt Josef Pleskot. [celá zpráva]

Další oceněnou prací je architektonický návrh od Michala Tichého nastiňující možnost rozvoje Baťova města Zlín v příštích letech.

Cenu architekta Josefa Hlávky získal návrh přezkoumání vnitroloku od Jana Kubáta.

Cenu architekta Josefa Hlávky získal návrh přezkoumání podoby vnitrobloku od Jana Kubáta.

FOTO: Young Architect Award 2014

Patronem soutěže byl letos známý sklář Bořek Šípek. Z přihlášených 54 studií na téma „Bolavá místa měst a obcí – opuštěný industriál“ porota vybrala finalisty, kteří  řešili skutečné architektonické problémy ve městech.

Archiweb ocenil architektku Zuzanu Tomaňovou za progresivní a inovativní přístup k řešení bydlení v bývalém továrním areálu OP Prostějov.

Archiweb ocenil architektku Zuzanu Tomaňovou za progresivní a inovativní přístup k řešení bydlení v bývalém továrním areálu OP Prostějov.

FOTO: Young Architect Award 2014

”Výběr lokalit a rozsahu projektu byl široký – od návrhů drobných rekonstrukcí až po velkorysé úpravy územních plánů. Mezi návrhy byla i řada velmi kvalitních projektů konverzí jednotlivých bývalých výrobních budov, včetně jedné zdařilé realizace,“ uvedl předseda odborné poroty Tomáš Šenberger ze stavební fakulty ČVUT v Praze.

Cena rektora ČVUT za školní práci patří návrhu proměny bývalé holešovické elektrárny od Ondřeje Zámečníka.

Cena rektora ČVUT za školní práci patří návrhu proměny bývalé holešovické elektrárny od Ondřeje Zámečníka.

FOTO: Young Architect Award 2014

„ V jednom případě – návrh konverze výrobních budov OP Prostějov – byla nominace ovlivněna i barbarskou likvidací prostějovské továrny v letošním létě. Řada kvalitních návrhů od začínajících architektů dává naději do budoucna, že mladá generace bude s kulturním dědictvím, včetně průmyslového, zacházet lépe než my,“ doplňuje Šenberger.

Cena časopisu Moderní obec byla udělena Janu Müllerovi za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla. Architekt navrhl revitalizaci areálu bývalého pivovaru v Buštěhradě.

Cena časopisu Moderní obec byla udělena Janu Müllerovi za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla. Architekt navrhl revitalizaci areálu bývalého pivovaru v Buštěhradu.

FOTO: Young Architect Award 2014

Účastníci si mohli zvolit vlastní místo, které považovali za problémové, nebo si vybrat z témat doporučených Národním památkovým ústavem. Zadání některých projektů pocházelo také od samospráv zapojených měst a obcí.

Spojení reálných problémů a originálních nápadů na jejich řešení od mladé generace architektů může podle organizátorů pomoci otevřít cestu k nápravě těchto problematických míst.

Návrhy budou k vidění na putovní výstavě

Se soutěžními projekty se bude moci veřejnost seznámit během putovní výstavy, která odstartovala v září na veletrhu FOR ARCH a skončí v dubnu 2015. Od 6. do 8. 11. ji například budou hostit Olomoucké dny architektury a stavebnictví.