Kotle na biomasu se liší podle toho, pro jaký druh paliva jsou určeny. Obecně je nutné počítat s tím, že takové kotle nejsou levné, a proto investice do nich vložená se vrací až časem.

Při splnění určitých podmínek můžeme získat na zakoupení kotle státní dotaci podporující ekologické využití energií.

Peletová kamna Almeria 32-C (49 900 Kč) mají velký zásobník na pelety a přehledný jednoduchý displej. Jsou vybaveny technologií, díky níž mají účinnost vytápění až 91 %.

Peletová kamna Almeria 32-C (49 900 Kč) mají velký zásobník na pelety a přehledný jednoduchý displej. Jsou vybavena technologií, díky níž mají účinnost vytápění až 91 %.

FOTO: MOUNTFIELD

Druhy kotlů na biomasu

Stát podporuje pouze kotle s nízkými emisemi a požadovanými technickými parametry, které nám poskytne prodejce kotle. Zařízení na biomasu se vyrábějí z oceli či litiny. Déle vydrží kotle litinové. Jednotlivé modely se liší i různými typy hořáků, podavačů a dalším příslušenstvím. Podle použití druhu biopaliva rozlišujeme několik základních kategorií kotlů na biomasu:

Kotle na pelety jsou dobrou investicí, která se nám do několika let vrátí. Snadná je nejen jejich obsluha, ale i údržba. Kotle jsou na ruční i samočinnou (automatickou) dodávku paliva. V druhém případě se pelety připraví do zásobníku a zařízení si je samo odebírá podle nastavené teploty v řídicím systému. Výkon kotlů je od 10 do 30 kW.

Kotel FB 2 Automat (doporučená ceníková cena: výkon 25 kW – 64 900 Kč, výkon 30 kW – 73 900 Kč) je univerzální litinový kotel s automatickým přikládáním pro černé uhlí, hnědé uhlí a peletky.

FB 2 Automat (doporučená ceníková cena: výkon 25 kW – 64 900 Kč, výkon 30 kW – 73 900 Kč) je univerzální litinový kotel s automatickým přikládáním pro černé uhlí, hnědé uhlí a peletky.

FOTO: DAKON (2x)

Zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy se hodí do rodinných domů a menších budov s centrálním vytápěním, ale i pro ohřev teplé užitkové vody. Výkon těchto kotlů lze regulovat. Jsou sice levnější než kotle na pelety, ale nejsou tak pohodlné na obsluhu. Zplynovací kotle na dřevo se hodí i jako doplňkový zdroj vytápění vedle jiného otopného systému.

Detail automatického kotle FB 2 je určen ke spalování hnědého uhlí, černého uhlí a pelet. Je vhodný pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody. Výměník, rošty, hořák i podavač jsou vyrobeny z kvalitní tlakově lité litiny.

Detail automatického kotle FB 2 - je určen ke spalování hnědého uhlí, černého uhlí a pelet. Je vhodný pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody. Výměník, rošty, hořák i podavač jsou vyrobeny z kvalitní tlakově lité litiny.

Krbová kamna a krbové vložky jsou určené zejména na dřevo (polena a brikety). Vyrábějí se v nejrůznějších provedeních, ale i s rozdílným příslušenstvím a dalšími funkcemi.

Kombinované kotle se spíše než v domácnostech využívají v zemědělských a dřevozpracujících podnicích, protože v nich lze spalovat různé druhy biomasy od pelet až po zemědělské zbytky. Tyto kotle se pohybují ve vyšších cenových hladinách.

Automatický kotel Benekov C 26 Premium (82 490 Kč bez DPH), výkon 25 kW, součástí základní výbavy je ekvitermní regulace a modulace výkonu, účinnost až 89 %, spotřeba elektrické energie 38 W.

Automatický kotel Benekov C 26 Premium (82 490 Kč bez DPH), výkon 25 kW, součástí základní výbavy je ekvitermní regulace a modulace výkonu, účinnost až 89 %, spotřeba elektrické energie 38 W.

FOTO: BENEKOV (2x)

Aktuální dotace na kotle

Rozhodneme-li se pro kotel na biomasu, máme při splnění určitých podmínek nárok na dotaci od státu. Tím se o dost sníží cena kotle.

V rámci efektivního využívání zdrojů energie běží nebo se chystají kotlíkové dotace v krajích Královéhradeckém, Ústeckém, Plzeňském, Středočeském a Moravskoslezském.

Automatický kotel Panther je učen k ekologickému a úspornému vytápění rodinných domů a menších firem s účinností až 86 % a emisní třídou 4. Řada kotlů Panther je vyvinuta na hnědé uhlí ořech 2 a Panther P na dřevěné pelety.

Automatický kotel Panther je učen k ekologickému a úspornému vytápění rodinných domů a menších firem s účinností až 86 % a emisní třídou 4. Řada kotlů Panther je vyvinuta na hnědé uhlí ořech 2 a Panther P na dřevěné pelety.

FOTO: EVARSON (2x)

Kombinovaný kotel Predator je určen k úspornému a ekologickému vytápění rodinných domů a středně velkých objektů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je kombinovaný zplyňovací s automatem, spaluje v ručním režimu dřevo, štěpku a v automatickém provozu hnědé uhlí a dřevěné pelety.

Celostátně probíhá rovněž příjem žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám. Peníze od ministerstva životního prostředí ale dostane každý kraj, který bude ochoten přispět polovinou ze svého rozpočtu.

Příspěvek lze získat na kterýkoli kotel uvedený v Seznamu výrobků a technologií (SVT) dostupném na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR (http://registrace.nzu2013.cz/np/vyhledavanivyrobku/).

Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám začala s příjmem žádostí 1. dubna 2014 a potrvá do vyčerpání zdrojů, maximálně však do 31. října 2014 (www.nzu2013.cz).

Automatický kotel Benekov C 16 (66 990 Kč bez DPH) s výkonem 19 kW, účinností až 89 % a spotřebou elektrické energie 42 W.

Automatický kotel Benekov C 16 (66 990 Kč bez DPH) s výkonem 19 kW, účinností až 89 % a spotřebou elektrické energie 42 W.

Při určení výše dotací na kotel je směrodatný hlavně jeho typ a také, zda se současně provede zateplení obálky domu.

O dotace na kotel nebo kamna na biomasu – pelety, brikety, dřevo i jiná biopaliva – mohou zažádat i ti, kteří nebudou dům zároveň zateplovat, dostanou však o něco nižší příspěvek.

Krbová kamna na dřevo Treviso v barvě slonové kosti (22 990 Kč) se sekundárním a terciálním spalováním, výkonem vzduchu 2,7 – 8,3 kW, s vrchním a zadním vývodem 150 mm, rozměrem 1100x750x 486 mm a hmotností 142 kg.

Krbová kamna na dřevo Treviso v barvě slonové kosti (22 990 Kč) se sekundárním a terciálním spalováním, výkonem vzduchu 2,7 – 8,3 kW, s vrchním a zadním vývodem 150 mm, rozměrem 1100x750x 486 mm a hmotností 142 kg.

Podpora se týká i kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva (max. 50 000 Kč) nebo samočinnou dodávkou (max. 100 000 Kč) a rovněž krbových kamen na biomasu (max. 50 000 Kč). U všech typů zároveň musí částka odpovídat maximálně 75 % z celkové ceny kotle.

Kotle na spalování dřevěných pelet Attack Pellet 30 Automatic Plus (98 349 Kč) jsou moderní kotle, které svou technologií spalování šetří životní prostředí. Nabízejí komfort porovnatelný se spalováním plynu. Jsou určeny k vytápění rodinných domů, chatek, malých provozoven, dílen a podobných objektů.

FOTO: PH TRADE (2x)

Nová řada zplynovacích kotlů na dřevo Attack DPX 30 Lambda (93 981 Kč) je určena k úspornému a ekologicky šetrnému vytápění menších objektů. Hlavním palivem je dřevo. Při plném využití nakládacího zásobníku nepřetržitě hoří 8 až 12 hodin.

Nová řada zplynovacích kotlů na dřevo Attack DPX 30 Lambda (93 981 Kč) je určena k úspornému a ekologicky šetrnému vytápění menších objektů. Hlavním palivem je dřevo. Při plném využití nakládacího zásobníku nepřetržitě hoří 8 až 12 hodin.

Navíc lze čerpat i 5000 Kč na zpracování odborného energetického posudku, který je třeba k žádosti přiložit.

U kotlů na biomasu byl zrušen požadavek na velikost akumulační nádrže.