Vůdčí osobnost firmy L.&C. Hardtmuth (která je dnes známá jako proslulý výrobce tužek), Mathilde von Hardtmuthová, se na konci devatenáctého století vdala na štýrském zámku Grünau za Oliviera, hraběte Lamezan-Salins, hejtmana dělostřeleckého regimentu.

Asi už před svatbou se začal připravovat projekt vily, dokončené v roce 1900 v sousedství továrního areálu.

Přízemí vily je maximálně prosvětleno velkými okeními plochami.

Přízemí vily je maximálně prosvětleno velkými okenními plochami.

FOTO: autorský tým publikace Slavné vily Jihočeského kraje

Tvůrce projektu je dodnes neznámý. Z podoby vily je ale jasné, že se její autor dobře orientoval v aktuálním dění soudobé středoevropské architektury, která v oblasti rodinného bydlení obracela pozornost k anglickému hnutí Arts and Crafts, které oceňovalo poctivou řemeslnou práci inspirovanou středověkou tradicí.

Lvovskou společenskou smetánku zajímal architekt Zachariewicz

V souvislosti s tím stojí za pozornost architektura Lamezanova lvovského působiště, zvlášť tvorba architekta Juliana Zachariewicze, který v 90. letech 19. století v návrzích soukromých domů navazoval právě na Angličany a budil tak pozornost lvovské společenské smetánky.

Interiér vily krášlí bohatě dekorovaný dřevěný strop.

Interiér vily krášlí bohatě dekorovaný dřevěný strop.

FOTO: autorský tým publikace Slavné vily Jihočeského kraje

Celkovým architektonickým výrazem vila připomíná ostrovní architekturu. Hlavní stranu stavby dekorovalo plastické vystouplé zdivo, které střídaly plochy pokryté okrovými glazovanými cihlami šamotkami.

Členitost a malebnost dodávaly celému objektu štíty s přiznaným trámovím a bohatě tvarované komíny z neomítnutého cihelného zdiva.

Dobový snímek dokazuje zachovalost exteriáru vilu.

Dobový snímek dokazuje zachovalost exteriéru vilu.

FOTO: autorský tým publikace Slavné vily Jihočeského kraje

Venkovní podoba vily se zachovala v téměř původní podobě. Zahrada ale skončila podobně nešťastně jako interiér domu. Při rozšiřování továrny zanikla cesta lemovaná vázami a sochami německých básníků i růžová zahrada, skleník a tenisový kurt.