O plány vily manželé požádali architekta Radúze Rozhona. Ten byl ze známé ostravské stavitelské rodiny, jeho otec přišel do Moravské Ostravy těsně po první světové válce. Založil úspěšnou stavební firmu, se kterou se podílel na výstavbě mnoha důležitých budov ve městě.

Radúz šel v jeho stopách, ale komunisté mu po roce 1948 hodně ztížili uplatnění. Přesto navrhl v 70. letech minulého století několik rodinných domů.

Západní pohled na komforní vilu ze sedmdesátých let.

Západní pohled na komfortní vilu ze sedmdesátých let

FOTO: Markéta Kubačáková, autorský tým Slavné vily Moravskoslezského kraje

Architekt vytvořil studii, kterou si Hana Rohanová, sama s vysokoškolským stavebním vzděláním, zpracovala do podoby plánové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Dům dostal plochou střechu a byl umístěn ve svahu nad ulicí, od které je částečně oddělen opěrnými zdmi ze surového betonu.

Stavba je jednoduchá, architekt si na přílišné dekorace nepotrpěl.

Stavba je jednoduchá, architekt si na přílišné dekorace nepotrpěl.

FOTO: Markéta Kubačáková, autorský tým Slavné vily Moravskoslezského kraje

Interiér vily navrhl architekt Leopold Kolář. Dominuje mu komunikační hala se schodištěm do patra. Centrální obytný prostor je tvořen dvojicí pokojů – jídelnou a obytným pokojem s vestavěným krbem.

Zajímavým způsobem je řešen hlavní vstup s brankou, zabudovanou do betonového ostění, ve kterém je zasazena soška havajského bůžka Tiki.

Vstup do vily je hodně strohý a střídmý.

Vstup do vily je hodně strohý a střídmý. Dekoruje ho ale originální soška.

FOTO: Markéta Kubačáková, autorský tým Slavné vily Moravskoslezského kraje

Zvnějšku vila zaujme pásovými okny a loubím. Břízolitová fasáda i dřevěný obklad připomínají tehdejší typickou podobu rodinných domů. Hlavní plus projektu je v jeho vyváženosti, v kultivovaně utvářeném vstupním prostoru a v odvaze zasadit stavbu do složitého prostředí zanedbané čtvrti.