Když Novinky představovaly projekt Město Šan-šuej svým čtenářům loni poprvé, měly všechny jeho části podobu modelů. Už v této formě uchvacovaly svou neobvyklostí a tvary, které jasně odkazovaly k přírodě a přírodní krajině. Zatímco některé připomínaly spíše na sebe navršené oblázky, jiné napodobovaly reliéf hor a kopců. [celá zpráva]

Přirozenou dominantou komplexu je dvojice výškových budov nejblíže parku, jižně od nich je čtveřice administrativních staveb a na jihozápadě, jakoby už mimo areál, přibydou ještě dva rezidenční domy.

Přirozenou dominantou komplexu je dvojice výškových budov nejblíže parku, jižně od nich je čtveřice administrativních staveb a na jihozápadě jakoby už mimo areál přibydou ještě dva rezidenční domy.

Nejvyšší z budov bude měřit 120 metrů.

Nejvyšší z budov bude měřit 120 metrů.

První, právě realizovaný projekt se prostírá na ploše necelých 31 tisíc čtverečních metrů, přičemž zahrnuje soubor komerčních, administrativních a rezidenčních budov. Celková plocha nadzemních prostor činí 128 tisíc čtverečních metrů a součet podzemních ploch pak dalších 95 tisíc metrů čtverečních. „Budovy svými tvary napodobují přírodní krajinu a navrací tak přírodu zpět do městské zástavby,“ popisuje svůj návrh hlavní architekt společnosti MAD Ma Jen-sung.

Čtveřice nižších budov bude sloužit jako administrativní.

Čtveřice nižších budov bude sloužit jako administrativní.

Pohled z vrchu nejvyšších budov by měl připomínat pohled do horského údolí.

Pohled z vrchu nejvyšších budov by měl připomínat pohled do horského údolí.

Nejblíže parku stojí dvojice domů připomínající dva horské útesy, které od sebe rozdělilo koryto řeky (vyšší z nich má 120 metrů). Podobně, jako by tomu bylo v přírodě, ani tyto dvě „skály“ nejsou symetrické. Každá má svůj vlastní jedinečný tvar. Jejich povrch je zbrázděn rýhami, které způsobila eroze vody a větru.

Pohled napříč údolím ke dvěma skalním útesům.

Pohled napříč „údolím” ke dvěma „skalním útesům”.

Rýhy a hřebeny imitují povrch skal vystavený přírodním živlům.

Rýhy a hřebeny imitují povrch skal vystavený přírodním živlům.

Ventilační a filtrační systém ukrytý v „hřebenech“ staveb přivádí čerstvý vzduch do jejich interiérů, kam architekti logicky začlenili i zeleň, včetně stromů. Díky tomu stavby budou působit velmi přírodním dojmem nejenom z vnějšku, ale také zevnitř.

Architekti do projektu začlenili spoustu prvků živé přírody.

Architekti do projektu začlenili spoustu prvků živé přírody.

Dvě hlavní budovy spojuje hala se stropem vysokým 17 metrů. Příjemnou atmosféru má navozovat mj. i zurčící voda.

Dvě hlavní budovy spojuje hala se stropem vysokým 17 metrů. Příjemnou atmosféru má navozovat mj. i zurčící voda.

Dvojice nejvyšších budov je propojena úzkou zastřešenou halou se stropem ve výšce 17 metrů. Lidé, kteří zde budou mít například pracovní schůzku, nebo tudy třeba jen projdou, zažijí stejný pocit, jako by byli někde v horském údolí. Kromě pohledu na okolní stavby a přírodu kolem k tomu napomůže i zvuk tekoucí vody. A naopak, nejvyšší patra budov jsou plánována jako veřejně přístupné zahrady nabízející výhled na park Čchao-jang, město Peking a rovněž tak na bezprostřední okolí.

Spousta denního světla a zeleně patří k hlavním charakteristikám projektu.

Spousta denního světla a zeleně patří k hlavním charakteristikám projektu.

Diváci měli možnost poprvé spatři vzhled nového komplexu na výstavě v Pekingu v podobě modelu.

Diváci měli možnost poprvé spatřit vzhled nového komplexu na výstavě v Pekingu v podobě modelu.

Na jih od dvou hlavních budov vyroste čtveřice administrativních staveb, které mají vzhledově připomínat kameny v říčním korytě. V jihozápadní části komplexu, odděleny ulicí, mají pak vyhrazeno místo dvě rezidenční stavby.

Plánek komplexu. Rezidenční budovy nejsou zvýrazně, nacházejí se v levém, dolní rohu.

Plánek komplexu. Rezidenční budovy nejsou zvýrazněné, nacházejí se v levém dolním rohu.

Detail systém ventilace a jejího řešení na fasádě.

Detail systému ventilace a jejího řešení na fasádě.

Projekt už nyní začíná sklízet první úspěchy a uznání. Americká rada pro šetrné budovy (U. S. Green Building Council, USGBC) mu udělila zlatý certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Její členové ocenili především využití přirozeného světla, inteligentní způsob stavby a systém čištění vzduchu.

Architekti do projektu staveb zakomponovali i žové stromy.

Architekti do projektu staveb zakomponovali i živé stromy.