Autory tohoto návrhu jsou architekti brooklynského designového ateliéru STPMJ a připravili jej pro letošní ročník soutěže architektonických bláznivin (Folly Competition 2014), kterou každoročně pořádá Architektonická Liga města New Yorku se zástupci tamního Socrates Sculpture Parku na Long Islandu.

Ačkoli Neviditelná stodola letošní ročník nevyhrála, projekt získal jedno z ocenění poroty jako zajímavý návrh, a to právě za svůj unikátní design.

Útvarem vedou průzory, které nejvíce jej nejvíce prozrazují.

Útvarem vedou průzory, které jej nejvíce prozrazují.

FOTO: Profimedia.cz

Pointou je pokrytí fasády uzounké dřevěné stavby filmem, který věrně odráží své okolí, takže objekt je z určité vzdálenosti prakticky nepostřehnutelný. Optickému klamu hodně napomáhá také začlenění domku do zcela konkrétního místa v parku.

Teprve světlo uvnitř objektu prozradí stavbu v březovém hájku.

Teprve světlo uvnitř objektu prozradí stavbu v březovém háji.

FOTO: Profimedia.cz

Autoři si záměrně vybrali březový hájek, kde roste pohromadě skupinka velmi podobně vyhlížejících bříz. Jejich zrcadlové obrazy na povrchu fasády proto nepůsobí nijak překvapivě a divák je ve skutečnosti očekává. Teprve s tím, jak se člověk ke stavbě přibližuje, rozeznává, které stromy jsou reálné a co jsou pouhé odrazy. Z bližšího odstupu pak začnou být patrné i otvory fungující jako průzory skrz stavbu.

Ani zima stavbu příliš nedemaskuje.

Ani zima stavbu příliš nedemaskuje.

FOTO: Profimedia.cz

Objekt má půdorys rovnoběžníku o rozměrech 7,3 x 1 x 3,65 m. Ačkoli nese název stodola, ve skutečnosti je spíše jen skulpturou či - chcete-li - skutečně jen bláznivinou. Faktem ovšem zůstává, že právě tento způsob ukrytí stavby v daném prostředí architekti čím dál více zvažují a používají i u reálných projektů.

Stavba je opravdu uzounká, v nejširším místě má necelý jeden metr.

Stavba je opravdu uzounká, v nejširším místě má necelý jeden metr.

FOTO: Profimedia.cz