Dům stojí na putovní cestě krajinou u australského města Nannup. Architekti se snažili, aby stavba odrážela členitost krajiny, její meandrující řeku a kopce.

Nachází se na okraji problematického záplavového území a lesního porostu, na místě, které je potenciálně ohroženo povodní i požárem. I z toho důvodu stojí na ocelových sloupech.

Vstup do domu je po rampě i bezbariérový.

Vstup do domu je po rampě a bezbariérový.

FOTO: Peter Pennetts

Zvýšená ocelová rampa navíc vede návštěvníky do útočiště, kde je neohrožují pavouci ani hadi. Interiér jim tak nabízí bezpečí na vyvýšeném místě, kde mohou bezpečně sledovat místní faunu.

Dům je určen pro rekreaci. Jsou z něj efektní výhledy do lesa i na okolní kopce. Tvar stavby je ostatně sám inspirován spojením lesa a horizontu.

Dlouhé balkony jsou kryté proti slunci.

Dlouhé balkóny jsou kryté proti slunci.

FOTO: Peter Pennetts

Jednotlivé prostory jsou v klikaté stavbě řazeny za sebou, architekti se však snažili minimalizovat počet průchozích místností, které by snižovaly uživatelský komfort obyvatel. Návštěvník ale může domem projít jako po cestě po souvislých dlouhých balkónech.

Architekt vsadil na kombinaci chladných a teplých materiálů.

Architekti vsadili na kombinaci chladných a teplých materiálů.

FOTO: Peter Pennetts

Místní stavební inženýr dobře znal zdejší prostředí a vyslyšel přání majitelů postavit stavbu na komplikovaném místě a minimalizovat kácení stromů v buši.

Obklady a podlahy vznikly z recyklovaného dřeva. Materiály, které architekti vybrali, mají vyvolat dojem, že stavba je jen stínem. Budově tak dominuje ocel a elegantní tmavší dřevina Eukalyptus Jarrah. Interiéru pak vévodí světlejší dřevina Blackbutt. V interiéru se často objevuje nábytek z borovice.

Interiér domu je jednoduchý a moderní.

Interiér domu je jednoduchý a moderní.

FOTO: Peter Pennetts

Dlouhá střecha zvyšuje schopnost zachycovat dešťovou vodu, kterou pak využívají obyvatelé domu. Voda je ohřívána prostřednictvím solárního systému.

Stavba má vlastní fotovoltaické články. Spotřeba energie je minimalizována prostřednictvím energeticky úsporných zařízení.

Výhodou tohoto typu domu je, že krytá spodní část může sloužit jako prostorné kryté parkovací stání.

Výhodou tohoto domu je, že spodní část může sloužit jako prostorné kryté parkovací stání.

FOTO: Peter Pennetts

Přístupová cesta ke stavbě je vysypána štěrkovým a čistým žlutým pískem. Zbytek okolního prostoru stavby se architekti i majitelé rozhodli zbytečně nenarušovat a nechali mu původní přírodní ráz.