Nebylo by na tom až tak nic neobvyklého, pokud by se tyto ve francouzském stylu upravené dřeviny nenacházely na volném prostranství největšího zlínského sídliště Jižní Svahy.

Jejich mimořádně pracně upravená zahrada se tak nejen pro ně samotné stala zeleným rájem uprostřed jednotvárných panelových domů postavených v sedmdesátých a osmdesátých letech.

„Byly to keře, které vyrostly z pařezu. Začátek byl hrozný, protože zeleň kolem našeho baráku rostla jak prales. Než jsme dali těchto více než dvacet stromků a keřů dohromady, trvalo nám to přes deset let,“ přiznal Miroslav Dolínek.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

S úpravou začal se svou chotí ve chvíli, kdy už se podle svých slov „nemohli dívat na to, jak je okolí jejich panelového domu šeredné“.

„Tak jsem jednotlivé keře začal pomalu upravovat a sestříhávat. Nikdy předtím jsem s podobnou okrasnou zahradou neměl zkušenosti. Učil jsem se za pochodu,“ pousmál se pan Miroslav, který i přes svůj vysoký věk působí velmi vitálním dojmem.

I když žijí manželé v největším zlínském sídlišti s více než dvaceti tisíci obyvateli, kde se čas od času vyskytnou skupiny vandalů, ničící vše, co jim přijde pod ruku, jejich volně přístupné francouzské zahrádce jako by se tito nájezdníci vyhýbali.

„Občas se ale stane, že nám někdo utrhne některé květy, ale mnohem častěji se setkáváme s pochvalnými názory,“ potvrdila paní Jana.

Plánuje přírodní skalku

Dokud mu síly stačí, má v plánu pan Miroslav vytvořit v blízkosti vchodu do panelového domu přírodní skalku.

„Letos na podzim s ní chci začít. Musím počkat, než nám dělníci dostaví lodžie,“ vysvětlil pan Miroslav. Během pár týdnů obestaví jejich dům lešení. Dolínkovi doufají, že stavebníci budou k jejich jedinečným přírodním výtvorům ohleduplní.

„Samozřejmě že máme strach, aby nám keře stavbou lešení neponičili. Ale doufáme, že budou k zeleni citliví,“ dodává paní Jana.