Sídlo plné schodů a šikmých chodeb leží na okraji rezidenční čtvrti na vršku kopce, kde se ze severní a západní strany sbíhají dvě strmé ulice. Čtvrť se začala jako obytná zóna rozvíjet před půl stoletím a od té doby její tvář zaznamenala řadu proměn. Často šlo o spojování menších parcel a staveb do větších celků.

Vstup je ukryt za vysokou betonovou zdí.

Vstup je ukryt za vysokou betonovou zdí.

FOTO: Shigeo Ogawa

Rozdělení domu do tří částí je někde více, jinde méně markantní.

Rozdělení domu do tří částí je někde více, jinde méně markantní.

FOTO: Shigeo Ogawa

A nebyl by to japonský dům, aby v něm nechyběla alespoň jedna místnost s podlahou pokrytou rohožemi.

A nebyl by to japonský dům, aby v něm nechyběla alespoň jedna místnost s podlahou pokrytou rohožemi.

FOTO: Shigeo Ogawa

V tomto konkrétním případě majitel, po vzoru sousedů, nechal velkou část pozemku směřující do ulice obestavět vysokou zdí, která jako by měla odradit potenciální návštěvníky od úmyslu vstoupit na jeho území.

Zdalipak mají také v tomto domě některá schodiště tendenci měnit svoji polohu?

Zdalipak mají také v tomto domě některá schodiště tendenci měnit svoji polohu?

FOTO: Shigeo Ogawa

Pohled z obývací místnosti s měrem k jídelní zoně s kuchyní.

Pohled z obývací místnosti směrem k jídelní zóně s kuchyní.

FOTO: Shigeo Ogawa

Tam, kde nejsou šikmé chodby, jsou aspoň schody.

Tam, kde nejsou šikmé chodby, jsou aspoň schody.

FOTO: Shigeo Ogawa

Architekti vzhledem k terénu, který byl přirozeně rozdělen do tří výškových úrovní, měli při návrhu domu možnost zkusit vytvořit čtvrtou, to však zavrhli jako bezpředmětné. Místo toho se snažili vyjít z již existujících tří rovin, a ty rozumným způsobem propojit. Proto je dům rozdělen do tří více či méně samostatných betonových monolitů, jež vzájemně svazují schodiště a nakloněné chodby, vedoucí v některých případech až na střechu.

Pohled z jídelní zóny do obývacího prostoru.

Pohled z jídelní zóny do obývacího prostoru.

FOTO: Shigeo Ogawa

Jídelní zóna s kuchyní.

Jídelní zóna s kuchyní.

FOTO: Shigeo Ogawa

Toto schodiště je nespornou dominantou střední části domu.

Toto schodiště je nespornou dominantou střední části domu.

FOTO: Shigeo Ogawa

Architekti se při tvorbě projektu ovšem zdaleka nespokojili s tím, aby postavili dům, který se svými proporcemi vyrovná s terénem a obyvatelům vnutí určitý způsob pohybu po interiéru. Naopak, autoři si nejprve vypracovali studii, jaké budou nejčastější aktivity obyvatel domu a kudy nejpravděpodobněji povedou jejich cesty. Podle toho pak vyprojektovali spojnice mezi jednotlivými částmi objektu.

Nakloněných ploch je v domě minimálně stejně tolik, jako vodorovných.

Nakloněných ploch je v domě minimálně stejně tolik jako vodorovných.

FOTO: Shigeo Ogawa

Koupelna je navržena s jendoduchostí a elegancí.

Koupelna je navržena s jednoduchostí a elegancí.

FOTO: Shigeo Ogawa

Šikmou chodbou se lze dostat až na střechu.

Šikmou chodbou se lze dostat až na střechu.

FOTO: Shigeo Ogawa

V nejjižněji položené západní části domu je situován vchod a prostor pro hosty. V nejvýše stojícím jihovýchodním sektoru jsou umístěny soukromé místnosti, tedy ložnice. Třetí část domu, jež obě předchozí spojuje, funguje jako hlavní třída domácnosti. Nachází se v ní nejen základní „komunikace“ v domě, ale také obývací zóna, včetně kuchyňské a jídelní. Na severní straně této části domu je umístěna i garáž.

Objekt stojí na křižovatce dvou svažujících se ulic.

Objekt stojí na křižovatce dvou svažujících se ulic.

FOTO: Shigeo Ogawa