Za jádro vilové čtvrti obce Nespeky je možné považovat letní dům rodiny Morákových z let 1933-1934. O vznik stavby se zasloužil pražský advokát Josef Morák, který zdejší pozemky získal za právní hájení a přizval k práci na jejich regulačním plánu slavného architekta Jaroslava Fragnera.

Z přátelství obou osobností se zde postupně rozvinul proslulý vilový soubor. Na jeho počátku stojí právě Morákova vila. K ní se připojily další letní domy podle Fragnerových návrhů. Dům pro tanečnici Milču Mayerovou, pro architektova bratra Jiřího nebo pro továrníka Orlického.

Moderní stavba by obstála i v dnešní architektuře.

Moderní stavba by obstála i v dnešní architektuře.

FOTO: autorský tým Slavné vily Středočeského kraje

Plánová dokumentace k Morákově vile uvádí jako stavebníka advokátovu manželku Vojtěšku Morákovou, která jako jedna z prvních českých žen získala univerzitní právnické vzdělání. Manželský pár společně vedl advokátní kancelář v paláci Lucerna ve Vodičkově ulici v Praze.

Nábytek respektuje prostorové dispozice.

Nábytek respektuje prostorové dispozice.

FOTO: Jiří Podrazil

Reprezentativní sídlo v Nespekách, určené předně pro společenská setkání, vzniklo přičiněním obou manželů, kteří se i v právnických kauzách navzájem doplňovali. Bonviván, sběratel a milovník umění Josef Morák měl velký okruh přátel, mimo jiné i mezi umělci, a ty také zval do svého sezónního sídla poblíž řeky Sázavy.

Dům nechává vyznít okolní přírodu

Uplatněním nejmodernějších trendů v architektuře, s vlivy proslulých architektů Le Corbusiera a Franka Lloyda Wrighta, vzniklo architektonické dílo světové úrovně. V malé vsi na Benešovsku, s tradiční zástavbou, vyrostlo něco nevídaného: dům, který se na jedné straně jako by s přírodou prolínal a na druhé se nad ní doslova vznášel.

Z terasy je výhled do okolní zeleně.

Z terasy je výhled do okolní zeleně.

FOTO: Jiří Podrazil

Účinku „zahrady v domě“ architekt dosáhl výraznou členitostí stavby, kterou tvoří soustava krytých a otevřených teras a vstupního přízemního sálu, a jeho volným vkomponováním do přírodního rámce.

Potomci rodiny, v jejichž vlastnictví stavba zůstala dodnes, se snaží vilu zachovat pro budoucí generace.