Způsob prohřívání interiéru plánujeme již ve fázi projekčních prací. Modernější zdroje tepla (nový kotel, podlahové topení) ale můžeme instalovat i při rekonstrukci. Jaké máme možnosti výběru a proč po nich sáhnout?

Podlahové vytápění

Výhodou podlahového vytápění je rovnoměrné vyhřívání místnosti po celém jejím prostoru. Teplotu v bytě či v domě tak vnímáme o 1 až 2 °C vyšší než při využití radiátorů. O rozmístění podlahového vytápění a intenzitě tepla rozhodujeme sami, a to jak v případě jeho elektrického, tak teplovodního typu.

Systém teplovodního podlahového topení s fólií Profi therm 2000. Cena 469 Kč/m2.

Systém teplovodního podlahového topení s fólií Profi therm 2000. Cena 469 Kč/m2.

FOTO: Eurosystémy Group

Teplovodní podlahové vytápění je vhodné pro větší domy a prostory. Tvoří ho trubky z pružných plastů, jimiž protéká ohřívaná voda. Soustava těchto trubek leží na tepelné izolaci a zalévá se buď cementovou směsí, nebo se pokrývá lehkou deskou.

Teplovodní podlahové vytápění efektivně propojíme se zařízením na ohřev vody (např. kotel) a oběhovým čerpadlem. V otopné soustavě proudí voda o relativně nízké teplotě okolo 40 °C, což nám do jisté míry garantuje úsporu v podobě nižší spotřeby paliva zhruba o 5–15 %.

Elektrické topné rohože zajistí teplo na daném místě, nejlépe v koupelně.

Elektrické topné rohože zajistí teplo na daném místě, nejlépe v koupelně.

FOTO: Fenix

Elektrické podlahové vytápění je z hlediska funkčnosti naprosto shodné s teplovodním, výhodné je díky snadné instalaci, nízkým pořizovacím nákladům a velmi přesné regulaci. Je vhodné pro objekty s nízkými tepelnými ztrátami. Podlahu lze elektřinou vytápět pomocí topných kabelů, topných rohoží a tenkými fóliemi.

K podlahovému vytápění i ke krátkodobému temperování vybraných zón podlahy jsou vhodné topné fólie. Produkt Ecofilm (40 W/ m2) v šířkách 0,6 m a 1,0 m za 281 Kč.

K podlahovému vytápění i ke krátkodobému temperování vybraných zón podlahy jsou vhodné topné fólie. Produkt Ecofilm (40 W/ m2) v šířkách 0,6 m a 1,0 m za 281 Kč.

FOTO: Fenix

Kabely a rohože se po plošném zafixování zalévají podlahovým betonem nebo anhydritem. Cena u teplovodního vytápění se liší podle instalovaného tepelného výkonu na m2 a orientačně začíná na 490 Kč/m2. U elektrického vytápění rozhoduje příkon na metr a to, zda jde o jednožilové, či dvoužilové kabely. K dostání jsou topné okruhy, vše od 710 Kč/m.

Topná rohož Ecofloor jednožilová s ochranným opletením (měrný výkon 80 W/m2). Cena 890 Kč.

Topná rohož Ecofloor jednožilová s ochranným opletením (měrný výkon 80 W/m2). Cena 890 Kč.

FOTO: Fenix

Nejen podlaha

Pod dlažbu umístíme topné rohože, které tvoří topný kabel fixovaný na tkanině. Rohože pokládáme tzv. mokrým procesem do betonu, flexibilního lepicího tmelu nebo do samonivelační stěrky.

Topné fólie se hodí pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy, a to do suchých konstrukcí. Jsou výborným řešením při rekonstrukcích nebo dodatečné instalaci podlahového vytápění pod koberce a PVC.

Fólie pro stropní vytápění (140 W/m2) v šířkách 0,4 m a 0,5 m za 186 Kč.

Fólie pro stropní vytápění (140 W/m2) v šířkách 0,4 m a 0,5 m za 186 Kč.

FOTO: Fenix

Stěnové i stropní topení šetří místo a může se stát zajímavou dekorací interiéru. Ceny se odvíjejí od plošných příkonů a pohybují se kolem 600 Kč/m2.

Krbová kamna

Krbová kamna se dělí na jednoplášťová a dvouplášťová. Jednoplášťovým se říká sálavá, předávají teplo pouze sáláním – jak sklem, tak bočními stěnami. Výhodou těchto kamen je rychlost nahřátí.

Dvouplášťová kamna předávají teplo sáláním přes sklo a také konvekcí (prouděním). Výhodou těchto kamen je, že teplo vyhřeje nejen místnost, v níž jsou kamna umístěna, ale i vedlejší prostory.

Krbová kamna Abeki II s výměníkem mají terciální spalování, které zvyšuje topnou účinnost kamen při nižší spotřebě paliva. Cena 18 291 Kč.

Krbová kamna Abeki II s výměníkem mají terciální spalování, které zvyšuje topnou účinnost kamen při nižší spotřebě paliva. Cena 18 291 Kč.

FOTO: Mountfield

Plánujeme-li vytápění celého příbytku, zvolíme kamna s teplovodním výměníkem, která napojíme na stávající rozvody topení.

Z hlediska ročních nákladů vycházejí výhodně peletová kamna, zdroj srovnatelný např. s tepelným čerpadlem. Dovolí nám opustit na delší dobu vytápěný objekt, aniž bychom se později vraceli do studených prostor. Automatické dávkování snadno a efektivně regulujeme nastavením potřebného množství přidávaného granulátu.

Ceny krbových kamen se velmi liší, počítejme s částkou od 10 000 Kč.

Kondenzační kotel

Spotřebuje až o 30 % méně energie v porovnání s běžnými kotli, využívá téměř celý obsah energie paliva pro vytápění a přípravu teplé vody. Při nákupu konkrétního kotle se radíme s odborníkem, který vyhodnotí tepelné ztráty objektu a výkon kotle – důležitá je spodní hranice výkonu.

Kondenzační technika v kuchyni vůbec nepřekáží.

Kondenzační technika v kuchyni vůbec nepřekáží.

FOTO: Junkers

Kondenzační kotle pracují s nižší teplotou vody v radiátorech, maximální účinnosti dosahují při teplotním spádu 55/35 °C. Tehdy fungují kondenzačně a dosahují úspor.

Řez kondenzačním kotlem

Řez kondenzačním kotlem

FOTO: Buderus

Díky své technologii jsou šetrnější k životnímu prostředí než staré plynové kotle.
Investice do kondenzačního kotle začíná na 35 000 Kč.

Tepelné čerpadlo

Odebírá tepelnou energii z okolí a přenáší ji do topného systému. Podle zdroje vstupní energie dělíme tepelná čerpadla na několik typů. Nejčastěji se setkáváme s kombinacemi: země/voda, voda/voda a vzduch/voda.

S tepelným čerpadlem Logatherm WPLS dosáhnete tepelné pohody v domě s minimálními finančními náklady. Slouží nejen jako zdroj tepla v zimě, ale díky možnosti reverzního provozu také jako zdroj chladu v horkých letních dnech.

S tepelným čerpadlem Logatherm WPLS dosáhnete tepelné pohody v domě s minimálními finančními náklady. Slouží nejen jako zdroj tepla v zimě, ale díky možnosti reverzního provozu také jako zdroj chladu v horkých letních dnech.

FOTO: Buderus

Při výběru tepelného čerpadla sledujeme tzv. topný faktor, který udává množství produkovaného tepla v porovnání k množství potřebné energie. Za efektivní se označuje čerpadlo s hodnotou topného faktoru 3 a více (ušetří dvě třetiny nákladů na vytápění ve srovnání s jinými systémy). Domácnosti mají díky čerpadlu levnější sazbu elektrické energie. Vstupní investice je ale vyšší.

Tepelné čerpadlo země/voda konstrukční řady WPF 5-16 E/cool. Cena za čerpadlo zhruba 216 000 Kč.

Tepelné čerpadlo země/voda konstrukční řady WPF 5-16 E/cool. Cena za čerpadlo zhruba 216 000 Kč.

FOTO: Stiebel Eltron

Cena pro rodinný dům se pohybuje od 150 000 do 300 000 Kč, a to v závislosti na typu, výkonu a způsobu připojení.

Solární systémy

Solární systémy slouží k ohřevu teplé užitkové vody (TUV), pro ohřevy bazénů, doplňují i systémy pro přitápění.

Sluneční energií a kondenzačním kotlem můžeme ročně ušetřit až 60 % spotřeby energie pro přípravu teplé vody.

Příklad propojení vytápění a solárních systémů

Příklad propojení vytápění a solárních systémů

FOTO: Velux

Spojení s elektrokotlem funguje podobně a vyplatí se, využíváme-li snížené sazby za elektřinu, tedy noční proud.

Solární systém je možné propojit s tepelným čerpadlem. Pracuje kdykoli, ale na rozdíl od solárního systému potřebuje na každé 2–3 kW topného výkonu 1 kW elektrické energie.

Cena za celoroční solární systém je zhruba 120 000 Kč.