Suterén domu je železobetonový, nad ním jsou dvě podlaží s dřevěnou konstrukcí. Patra jsou na sebe kladena jako vrstvy. Dům obývají tři generace jedné rodiny, takže každá má to své.

Jako v mnoha jiných domácnostech i zde je v srdci domu umístěna kuchyně.

Pohled ze schodiště směrem do domu. Jednotlivá patra fungují jako vrstvy domu. Každá generace má svůj vlastní prostor.

FOTO: Yousuke Harigane

Pohled ze schodiště směrem do domu. Jednotlivá patra fungují jako vrstvy domu. Každá generace má svůj vlastní prostor.

Jako v mnoha jiných domácnostech i zde je v srdci domu umístěna kuchyně.

FOTO: Yousuke Harigane

Je zřejmé, že každá generace má svůj vlastní životní styl a denní rytmus. Oddělením životních prostorů jednotlivých generací architekt dosáhl toho, že všichni členové rodiny mají potřebnou míru soukromí a vzájemně se neruší.

Schodiště je hlavní tepnou domácnosti. Celou jeho stěnu tvoří knihovna.

Schodiště je hlavní tepnou domácnosti. Celou jeho stěnu tvoří knihovna.

FOTO: Yousuke Harigane

Schodiště dům přirozeným způsobem provzdušňuje i prosvětluje.

Schodiště dům přirozeným způsobem provzdušňuje i prosvětluje.

FOTO: Yousuke Harigane

Schodiště pak funguje jako spojnice napříč domem i napříč generacemi. Vnáší do domu světlo i vzduch, je hlavní magistrálou, kde tepe život rodiny. Díky schodišti se nevytrácí pocit její vzájemné sounáležitosti.

Suterén domu je vystavěn ze železobetonu.

Suterén domu je vystavěn ze železobetonu.

FOTO: Yousuke Harigane

Interiéru domu vévodí dřevo.

Interiéru domu vévodí dřevo.

FOTO: Yousuke Harigane

Díky oknům na schodišti si člověk při chůzi udržuje i kontakt s vnějším světem. Ve spodních patrech je dobře vidět hlavně na okolí domu, na trávník, v horních patrech pak už člověk hledí hlavně na nebe.

Z vnějšku působí dům nenápadným dojmem.

Z vnějšku působí dům nenápadným dojmem.

FOTO: Yousuke Harigane