Vilová čtvrť Nivy vyrostla ve třicátých letech na jižně orientovaných svazích nad starší zástavbou sokolského areálu a rodinných domů u ulice Sokolská. Jedním z prvních solitérních domů tu byla vila prvního hejtmana nově vytvořeného zlínského okresu, vládního rady Josefa Januštíka, z roku 1933.

Krátce po vzniku Januštíkovy vily se Nivy staly rezidenční čtvrtí primářů nedaleké Baťovy nemocnice. Jejich vily doplňovala i podobně řešená vila ředitele Slámy, spravujícího baťovské lesní hospodářství. Tyto domy, stavěné firmou Baťa od roku 1934, se na první pohled lišily od sériové výstavby baťovských domků snad jen svými rozměry a velkorysejším řešením fasád.

Vily na Nivách krášlí přiznané cihloví.

Vily na Nivách krášlí přiznané cihloví.

FOTO: autorský tým Slavné vily Zlínského kraje

Vily měly komfortní dispozice, které můžeme považovat za první krok firmy k nejvyššímu standardu bydlení. V případě lékařů směřoval spolu s vytvořením jedinečných pracovních podmínek k získání vynikajících specialistů zakládajících jednotlivá oddělení nemocnice. I když jsou jednotlivé domy na Nivách architektonicky řešeny individuálně, převažují shodné rysy.

Gahurova a Karfíkova architektonická díla jsou odlišitelná jen v detailech, pro Karfíka jsou například typická nárožní okna bez pilířů.

Interiéru dominuje dřevěný obklad.

Interiéru dominuje dřevěný obklad.

FOTO: autorský tým Slavné vily Zlínského kraje

Architektura vil na Nivách má víceméně interiérové řešení místností středostavovských typových jedno-domků se vstupní halou v přízemí a navazujícím dvouramenným schodištěm, kolem kterých se nacházejí místnosti bez větší úvahy o jejich propojení se zahradou.

Stavby se v průběhu let příliš nemění.

Některé stavby se v průběhu let příliš nemění.

FOTO: autorský tým Slavné vily Zlínského kraje

Pro celistvý charakter souboru je podobnost vil kladem. Ujednocená forma je v souladu i s přísnou racionalitou baťovského zdravotního sociálního systému.

Dnešní stav domů na Nivách je výsledkem poválečného dělení domů na menší jednotky a řady souvisejících stavebních úprav. Některé z vil jsou i přes uvedené úpravy převážně v původním stavu, jiné objekty prošly celkovou přestavbou a jejich původní stav už není možné z jejich stávající podoby vyčíst.