Inspirací pro tento druh akvária je aktivita hnutí Locavores, což jsou lidé živící se výhradně potravinami, jež byly vyprodukovány (sklizeny) v okruhu do 160 km od místa jejich bydliště. Cílem hnutí je snížení ekologického dopadu způsobovaného zbytečným transportem potravin, podpora místních farmářů a s tím spojená ochota konzumovat pouze suroviny, jež lze díky lokálnímu původu snadno vysledovat až k výrobci.

Pro aquaponické pěstování se hodí jak různé druhy zeleniny, tak i bylinky.

Pro aquaponické pěstování se hodí jak různé druhy zeleniny, tak i bylinky.

FOTO: Profimedia.cz

Akvárium je svým způsobem zároveň cosi jako lednička, v níž si člověk nejen uchovává, ale přímo pěstuje rostliny a chová živočichy určené k budoucí konzumaci. Z pohledu Locavores si člověk touto cestou opatřuje lokální potraviny, jak je to jen možné.

Podle některých názorů má aquaponie před sebou velkou budoucnost. Možná bychom si na pohled na doma chované ryby a doma pěstované rostliny měli začít zvykat.

Podle některých názorů má aquaponie před sebou velkou budoucnost. Možná bychom si na pohled na doma chované ryby a doma pěstované rostliny měli začít zvykat.

FOTO: Profimedia.cz

Systém akvária se zahrádkou vychází z principů aquaponie, tj. využívá vzájemného kladného působení mezi rostlinami a rybami. Rostliny získávají živiny z rybích výkalů, které jsou bohaté na dusičnany, takže působí jako přirozený filtr vody.

Vlastní propojení chovu ryb a pěstování zeleniny až takovou novinkou není. Chovají se tak například tilapie na prvních aquaponických farmách, kde na povrchu nádrží plavou „truhlíky“ se salátem. Inovativní je na projektu Místní řeky především zmenšení tohoto systému tak, aby jej bylo možné v určitém omezeném provedení napodobit přímo doma.