Eduard Binko, majitel koželužny ve Žďáru nad Sázavou, se na konci 19. století přiženil do koželužny v Krucemburku. Prosperující rodinný podnik postupně vedli jeho syn Ladislav, vnuci Ladislav, Josef a Dušan a pravnuk Jan. Vedli ho až do znárodnění.

V roce 1904 sochař Jan Štursa seznámil Binkovu rodinu s mladým nadějným architektem Josefem Gočárem. Ten se stal slavným tvůrcem řady staveb, včetně Bílé vily.

Bílá vila má ve štítu písmeno B připomínající rodinu Binkovu.

Bílá vila má ve štítu písmeno B připomínající rodinu Binkovu.

FOTO: autorský tým Slavné vily kraje Vysočina

Mezi Binkovými a Gočárem vzniklo celoživotní přátelství, posílené tím, že bratři Josef a Dušan Binkovi a Josef Gočár se oženili se třemi sestrami Terezií, Antonií a Marií Chladovými, dcerami pardubického sládka a primátora Josefa Chlada.

Architekt volil jednoduchý dekor inspirovaný i lidovými tradicemi.

Architekt volil jednoduchý dekor inspirovaný i lidovými tradicemi.

FOTO: autorský tým Slavné vily kraje Vysočina

Josef Gočár absolvoval studia u profesora Jana Kotěry, u kterého pak i praktikoval. V té době se také sblížil s rodinou Binkovou – nejstarší syn Ladislav právě tehdy začal se stavbou svého nového domu podle návrhu dnes již neznámého stavitele. Gočár na popud stavebníka upravil návrh a stavbu dokončil, včetně řešení interiérů.

S ohledem na to, že byl v tomto období Gočár ještě Kotěrovým zaměstnancem a že upravoval už rozestavěnou stavbu podle projektu jiného autora, vznikla specifická architektura, která svým výrazem vlastně do jeho portfolia stylově nezapadala.

Slavný architekt Josef Gočár.

Slavný architekt Josef Gočár.

FOTO: Slavné vily Pardubického kraje

Dokončený dům na tehdy ještě volném, zelení nezakrytém pozemku, si pro působení světlé hmoty získal název Bílá vila, a to i pro odlišení od dalšího domu, vznikajícího v sousedství s malým časovým odstupem, tj. od Červené vily.

Ladislav Binko sice už v roce 1941 odešel z vedení rodinného podniku, přesto po znárodnění továrny v roce 1948 byla vyvlastněna Bílá vila a majitelé se museli vystěhovat. Přeměna vily na mateřskou školu znamenala výrazné stavební úpravy a likvidaci Gočárova interiéru.