Ideová veřejná urbanisticko-architektonická soutěž se letos konala už po jedenácté. Vyhlašovatelem je Společnost Petra Parléře. Jméno slavného česko-německého architekta a stavitele, které cena nese, prozrazuje, že oceněny jsou hlavně architektonicky zdařilá řešení veřejných prostranství měst.

Porota ocenila jednoduchost a čistotu řešení

Hodnotitelská rada složená z odborníků na architekturu a urbanismus udělila první cenu projektu Revitalizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května v Sokolově od architektů Martina Rosy a Kamila Mrvy. Podle rady návrh úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově vyznívá na první pohled čistě a jednoduše.

Architekti vsadili na otevřený veřejný prostor.

Architekti vsadili na otevřený veřejný prostor.

FOTO: Cena Petra Parléře

Uvažovaná proměna vychází z původního čtvercového rastru dlažby. Z ní vychází další geometrie řešení prostoru. Návrh tak působí uspořádaným a jednotným dojmem.

Odstranění parkování a průjezdu před Hornickým domem v čele náměstí a rozšíření vstupního schodiště navrhované v projektu pomáhá zdůraznit pozici dominantní stavby z 20. let a zároveň přirozeně vytváří stupňovité hlediště i scénu pro slavnostní i všední chvíle.

Původní stav náměstí, které by mohlo být revitalizováno.

Původní stav náměstí, které by mohlo být revitalizováno.

FOTO: Cena Petra Parléře

Rozšířením chodníků a úpravou komunikací a potřebných parkovacích míst podle poroty získávají chodci na náměstí lepší podmínky pro každodenní užívání prostoru.

Porota ocenila i minimalisticky řešené veřejné osvětlení.

Porota ocenila i minimalisticky řešené veřejné osvětlení.

FOTO: Cena Petra Parléře

Úspěch realizace bude podle poroty ale záležet na precizním provedení všech detailů, které mohou místu dodat osobitost a modernost.

Ve veřejném prostoru by nechyběl ani vodní prvek.

Ve veřejném prostoru by nechyběl ani vodní prvek.

FOTO: Cena Petra Parléře

Cena za první místo je spojena s finanční odměnou 110 000 Kč. Odměnu by získal i vítěz druhého místa. Ten ale nebyl vyhlášen.

Uděleno bylo až třetí místo

Třetí místo je spojeno zhruba s poloviční finanční odměnou. Tu získal architekt Alexandr Skalický za řešení Masarykova náměstí, včetně ulice Kostelní a Komenského náměstí v Polici nad Metují.

Architekti navrhli moderní a prostorné řešení veřejného prostoru.

Architekti navrhli moderní a prostorné řešení veřejného prostoru.

FOTO: Cena Petra Parléře

Navržené řešení považuje rada za přiměřené a správné. Nové dopravní uspořádání je podle ní logické a městu prospěšné. Čtverec jednosměrné komunikace s parkováním, trojúhelník stromů, otevření pohledu na východní stranu náměstí, rozšířený vyvýšený chodník před hotelem a cukrárnou, je podle ní dobrým řešením konkrétních potřeb místa.

Police nad Metují by mohla mít novou promenádu.

Police nad Metují by mohla mít novou promenádu.

FOTO: Cena Petra Parléře

Stromy by možná měly být podle poroty ale vyšší a řidší tak, aby nebylo deformováno vnímání prostorového ukončení této části náměstí. Výhrady měla porota i k umístění parkovacích stání do centrálního prostoru Komenského náměstí. I tento návrh však po úpravě drobných nedostatků rada doporučila k realizaci.

Obyvatelé těchto měst by se tak mohli dočkat proměny jejich veřejných prostranství.