Řemeslnické a obchodní městečko Žďár se na přelomu 19. a 20. století začalo postupně obracet k tovární výrobě. Mezi významné místní podniky patřila i škrobárna Josefa Smeykala, známá jako součást akciové společnosti Amylon.

Manželé Smeykalovi koupili v roce 1903 pozemek ve Veselské ulici, který se nacházel nedaleko jejich továrny. Na něm vznikla pozoruhodná stavba.

Vile sluší střídmá barevnost i romantické zdobení.

Vile sluší střídmá barevnost i romantické zdobení.

FOTO: autorský tým Slavné vily kraje Vysočina

Původní plány rodinné vily se nezachovaly. Autora architektonického řešení stavby není možné určit. Dispozice přízemní budovy vychází z přibližně čtvercového půdorysu s místnostmi umístěnými kolem centrální haly.

Původní rozvržení interiérů je možné rekonstruovat za pomoci návrhu adaptace vily na dětský domov z roku 1946, který až na menší úpravy respektoval její původní stav. Pokoje v přízemí, určené převážně ke společenským funkcím, doplňovaly obslužné prostory. V podkroví byly umístěny ložnice pána a paní domu.

Vila a její okolí na dobovém snímku.

Vila a její okolí na dobovém snímku

FOTO: autorský tým Slavné vily kraje Vysočina

K městu obrácenou hlavní fasádu, členěnou výstupkem, pak na nároží ukončuje válcová věž.

Vnější vzhled vily narušilo dodatečné odstranění původního plastického dekoru fasád, který odkazoval k novorenesanční inspiraci.

Vilu krášlí zdařilé řemeslné detaily.

Vilu krášlí zdařilé řemeslné detaily.

FOTO: autorský tým Slavné vily kraje Vysočina

Vdova Barbora Smeykalová věnovala vilu v roce 1946 Okresní péči o mládež, která do ní umístila dětský domov. Po jeho zrušení zde město zřídilo mateřskou školu a od roku 1998 ve vile získala sídlo pedagogicko-psychologická poradna.