Jednopatrový dům byl postaven podle projektu místního stavitele J. Flanderky ze září roku 1929. Architektura vily celkem vyčnívala ze standardu dobové stavitelské produkce. Projevem výtvarných ambic projektanta byla například plastická římsová okenní pouzdra, nepřerušeně obíhající i pravoúhlá nároží.

Skica úpravy domu.

Skica úpravy domu

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Bohuslav Horák se po studiích na Uměleckoprůmyslové škole v Praze stal jedním z kmenových členů umělecké skupiny ATIKA, která fungovala do roku 1992 a byla založena přáteli ze studií.

Spojovacím prvkem jeho návrhů bytových doplňků (pohovky, židle, skříně, knihovny, lampy, zrcadla) je inspirace přírodním světem.

Vila má elegantní prvorepublikový vzhled.

Vila má elegantní prvorepublikový vzhled.

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Faltysovu vilu koupil hlavně kvůli romantické zahradě. Vnější proporce domu, poznamenané - dle vlastních umělcových slov - „stylem stavitelské, nepříliš sofistikované architektury“, se rozhodl i s vnitřními dispozicemi razantně upravit.

Zahradní altán dodal místu originální vzhled.

Zahradní altán dodal místu originální vzhled.

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Výstupek jižní fronty domu byl zbaven původního balkónu. Optické zlehčení vstupní části domu i jeho ostatních fasád zajistily nové okenní konstrukce, zobytněné podkroví prorostlo do střechy domu stupňovitými vikýři s měděným opláštěním.

Interiér domu prostupuje schodišťová šachta s vějířem okolních místností. Jejich bělostné stěny rozsvěcují sytě barevné akcenty autorského nábytku a vlastních abstraktních obrazů.