V létě roku 1934 strávil Lubomír Šlapeta deset týdnů na studijním a pracovním pobytu u svého učitele Hanse Scharouna v Berlíně. V jeho ateliéru především zpracovával prováděcí projekt na vilu manažera Felixe Baensche na krásném pozemku ve Špandavě na svahu nad prostorem pro olympijskou regatu v havelském průplavu.

Brzy po návratu se naskytla příležitost uskutečnit podobnou stavbu i v Ostravě na svažitém pozemku na Bazalech pro nově jmenovaného notáře a funkcionáře Rotary Clubu Eduarda Lisku.

Fasádu stavby dekoruje surové zdivo.

Fasádu stavby dekoruje surové zdivo.

FOTO: autorský tým Slavné vily Moravskoslezského kraje

Dům je zasazen do svahu tak, že vstup a vjezd do garáže jsou z ulice do zvýšeného suterénu. V něm jsou umístěny servisní místnosti, zatímco vlastní bydlení rodiny je nad ním ve zvýšeném přízemí, a je umožněn přímý přístup na terasu a do zahrady.

Interiér stavby je velkoryse prosvětlen.

Interiér stavby je velkoryse prosvětlen.

FOTO: autorský tým Slavné vily Moravskoslezského kraje

Sokl zvýšeného suterénu z haklíkového zdiva (jde o svisle provazované zdivo, kdy svisle provazovací kámen nese název haklík) a pískovce zdobí fasádu vily.

Pohled na vilu z druhé strany odhaluje prostornou terasu.

Pohled na vilu z druhé strany odhaluje prostornou terasu.

FOTO: autorský tým Slavné vily Moravskoslezského kraje

Stavba má zaoblený tvar a plně prosklený obytný prostor. Osmnáct metrů dlouhá skleněná okenní plocha s výhledem na údolí Ostravice navazuje na vysazenou terasu nad vstupem a vjezdem do garáže.

Obývací prostory byly řešeny jednoduše a elegantně.

Obývací prostory byly řešeny jednoduše a elegantně.

FOTO: autorský tým Slavné vily Moravskoslezského kraje

Architekti navrhli pro relaxaci také zahradní terasu a zimní zahradu. Vlastní obytný prostor je rozdělen jen opticky na jídelnu, posezení s hudebním koutem a zimní zahradou a zasunovací stěnou propojen s vestibulem k ložnicím, kuchyni a zahradní terase.