Pojetí vily bylo zpracováno architektem Otakarem Wolfem, výrazně se na něm ale podílel i Antonín Sucharda mladší. Povolení k nové stavbě jednopatrového domu bylo vydáno roku 1894 s tím, že bude provedena podle předložené a schválené dokumentace. Budova pak byla dokončena o tři roky později.

Na vile zaujme i elegantní řešení oken.

Na vile zaujme i elegantní řešení oken.

FOTO: autorský tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Velká pozornost (větší než vnitřní dispozici rodinného domu) byla věnována výtvarnému zpracování fasád, na kterých měly být vidět typicky české architektonické tradice z konce 16. století. Jde o štíty domů, sgrafitová průčelí, členění oken apod.

Fasádu stavby krášlí sgrafita i fresky.

Fasádu stavby krášlí sgrafita i fresky.

FOTO: autorský tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Malířská výzdoba stavby zaujme sgrafitovou a freskovou dekorací na všech průčelích i pod parapetní římsou.

K oživení byly jedinečným způsobem využity i zabudované keramické talíře umístěné mezi nápisy. Za nejvýznamnější sgrafito (dvoubarevný proškrabovaný motiv na fasádě) je považována velká kompozice znázorňující sázavského opata Božetěcha od Mikoláše Aleše.

Stavbu krášlí i zajímavé detaily zábradlí.

Stavbu krášlí i zajímavé detaily zábradlí.

FOTO: Otakar Wolf

V nově postaveném domě se konala svatba Anny Suchardové, sestry Stanislava Suchardy a matky Cyrila Boudy, s Aloisem Boudou. Mikoláš Aleš, autor sgrafita svatého Božetěcha na fasádě domu, byl na této svatbě za svědka.

Nákres podoby slavné stavby.

Nákres podoby slavné stavby

FOTO: autorský tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Suchardovi časem některé místnosti ve svém domě pronajímali. Ještě v roce 1935 jim dům patřil.

Později však byla vila vyvlastněna a rozdělena na bytové jednotky a v přízemí provozována zubní ordinace. Koncem šedesátých let si vynutil špatný technický stav budovy, způsobený vlhkostí, základní sanační práce a zajištění dokumentace uměleckých děl. V Suchardově domě pak byla umístěna stálá expozice věnovaná rodině Suchardových.