Vila, postavená pro hraběnku v tehdejších lázních sv. Josefa, představuje jednu z prvních prací Josefa Mockera, který po studiích na pražském Polytechnickém ústavu nastoupil na Akademii výtvarných umění ve Vídni.

Pohled na hlavní fasádu.

Pohled na hlavní fasádu

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Právě ve Vídni působil profesor Friedrich Schmidt, který byl odborníkem na gotickou architekturu. Během studií u Schmidta na sebe Mocker mimořádně upozornil, proto nastoupil do vrchnostenské stavební kanceláře přímo k šlechtickému rodu Thun-Hohensteinů a působil v jejich hospodářské škole.

Inspiraci gotikou dokládají i kamenické detaily.

Inspiraci gotikou dokládají i kamenické detaily.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

V letech 1870–1872 vedl stavbu novogotické Thunovské pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého v Chrástu (nyní součást Děčína), realizované podle Schmidtova projektu. Mocker se podílel i na mnoha děčínských dostavbách historických objektů.

Také zadání vily čp. 6, první samostatnou realizaci po dokončení studia, Mocker získal zřejmě díky Thun-Hohensteinům, protože zadavatelka stavby byla jejich příbuzná.

Vila prošla několika interiérovými přestavbami

Vila následně prošla několika přestavbami, hlavně v interiérech. Například po první světové válce se interiér upravoval pro manžele Františka Antonína a Františku Thunovy, kteří nechtěli bydlet na děčínském zámku, protože se Františka nesnesla s tchýní, hraběnkou Marií, rozenou Chotkovou.

Na vile zaujmou působivé barevné prosklení oken.

Na vile zaujme působivé barevné prosklení oken.

FOTO: autorský tým Slavné vily Ústeckého kraje

Po druhé světové válce vila fungovala jako domov důchodců, později se do ní nastěhoval děčínský sociální ústav. Exteriér se dochoval skoro v původním stavu, jen s některými drobnými nevhodnými zásahy. Vila jako stavební typ je pro Mockera, který se zabýval především rekonstrukcí historických staveb či výstavbou církevních objektů, poměrně neobvyklou záležitostí.

Ale i u ní je jasně vidět jeho nadšení pro gotiku – stavba v prudkém terénu nad korytem řeky Labe upoutává kamenným průčelím z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů i gotizujícími tvary s kamenickými detaily a prvky.