Během své více jak padesátileté tvůrčí dráhy navrhl architekt Bohuslav Fuchs desítky vilových a rodinných domů. Na počátku jejich dlouhé řady stál dům spisovatele a básníka Jakuba Demla v Tasově.

Finančně při stavbě podpořil Demla básník Otokar Březina, který zpočátku uvažoval o tom, že by se spisovatelem a jeho partnerkou Pavlou Kytlicovou společně bydlel.  Architekt se snažil přizpůsobit Demlův dům venkovskému prostředí.

Upravený návrh slavné stavby.

Upravený návrh slavné stavby

FOTO: Slavné vily kraje Vysočina

Okolnosti, které vedly Demla k rozhodnutí trvale se usadit v rodné obci a postavit si dům, podrobně popsal ve svých vzpomínkách na Otokara Březinu.

Začínající architekt Bohuslav Fuchs, který tehdy pracoval v privátním ateliéru Jana Kotěry, vystupuje ve svědectví jako „přítel architekt Fuchs, člověk praxe a činu, člověk tedy můj“.

Vila na dobovém snímku.

Vila na dobovém snímku

FOTO: Slavné vily kraje Vysočina

Poprvé a naposledy se Fuchs u této stavby ztotožnil s tehdy dominujícím proudem domácí architektury, označovaným jako národní styl.

Návrh domu spisovatele Jakuba Demla.

Návrh domu spisovatele Jakuba Demla

FOTO: Slavné vily kraje Vysočina

Zatímco český architektonický kubismus ovládaly při jeho vzniku mezinárodní ambice, jeho tvůrci se v závěrečné etapě naopak odvolávali na národní tradice.

Vzpomínkou na ně měly být stylizované dekorativní prvky a barevnost lidového stavitelství. Obojí je k vidění i na této stavbě.