Budova nese název Keystone – ten je výrazem pro nosný kámen tvořící střed klenby nebo oblouku v architektuře. Autory budovy jsou architekti Mathias Müller a Daniel Niggli ze švýcarské architektonické kanceláře EM2N.

Stavba je jednou z výrazných architektonických dominant, které mají revitalizovat povodní zasažený Karlín.

Architektonické řešení stavby nebylo tak jednoduché jako u řady jiných dnešních nudných minimalistickch staveb. Výsledek ale stojí za to.

Architektonické řešení stavby nebylo tak jednoduché jako u řady jiných dnešních nudných minimalistických staveb. Výsledek ale stojí za to.

FOTO: Novinky

Jde o první projekt těchto architektů střední generace v České republice. Podle nich může být kubismus cennou inspirací pro současné moderní stavby.

Šikmé povrchy fasády připomínají krystal

Objekt Keystone má cca 6500 m² a osm nadzemních podlaží a jeho funkcí je sloužit jako kancelářské a komerční plochy. Budova má zajímavě řešené geometrické detaily. Její plochy – šikmé povrchy fasády připomínají krystal. Díky tomu efektně odráží světlo do okolí.

Architekti navrhli výrazné prosvětlení interiérů.

Architekti navrhli výrazné prosvětlení interiérů.

FOTO: Novinky

Stavba Keystone vznikla na hranicích původní karlínské zástavby na nároží ulic Pobřežní a Šaldova (má adresu Pobřežní 667/78, Praha 8) a nachází se tak v prostředí staré zástavby Karlína. Díky svému osobitému architektonickému stylu ale se sousedícími budovami ostře kontrastuje, takže do prostředí dobře zapadá.

Stará a nová zásatavba se nedoplňují, ale naopak spolu ostře kontrastují.

Stará a nová zástavba se nedoplňují, ale naopak spolu ostře kontrastují.

FOTO: Novinky

V hlavní části budovy je hodně použito prosklení a nechybí výrazná základna z hrubého betonu.

Architekti volili kontrastní teplé i studené materiály.

Auotiř volili kontrastní teplé i studené materiály.

FOTO: Novinky

Architekti se snažili maximálně využít možného stavebního prostoru. Celkové náklady na projekt dosáhly téměř 500 miliónů korun.

Vizualizace architektonického návrhu stavby.

Vizualizace architektonického návrhu stavby.

FOTO: www.em2n.ch

Architektům se příliš nelíbila dnešní nudná a do velké míry i uniformní architektura. Chtěli vytvořit stavbu s originální a výraznou podobou. To se jim nepochybně povedlo.