Vila byla postavena jako letní, což se odráží nejen v jejím začlenění do krajiny, ale i v samotné dispozici. Je situována v centru původně poměrně rozlehlé zahrady na vyvýšeném slunném místě nad městem, v okrajové vilové čtvrti na Rezku v Novém Městě nad Metují.

Tvoří ji kvádr o poměru stran 2:1:1, který na jižní a zčásti i východní a západní stěně obíhá kamenná terasa.

Vila má jasné geometrické tvary.

Vila má jasné geometrické tvary.

FOTO: Miroslav Podhrázský a tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Mimo terasu přiléhá k základnímu kvádru na východě jen malé zádveří a na západě balkón.

Přibližně jedna třetina vnitřního prostoru severní části kvádru je výškově rozdělena na polovinu, zbývající téměř dvě třetiny tvoří dvoupodlažní obývací hala sahající přes celou výškovou úroveň vnitřního prostoru. Hlavní vstup do domu je přes zádveří na východní straně - do jeho prostoru je začleněna i toaleta.

Interiér vily je velmi střídmý a jednoduchý.

Interiér vily je velmi střídmý a jednoduchý.

FOTO: Miroslav Podhrázský a tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Ze vstupního prostoru se vchází do obytné haly. Oba tyto prostory od sebe odděluje prosklená stěna. Kromě vstupu do hlavní haly se ze zádveří vstupuje také do kuchyně v severovýchodní části domu. Kuchyň je propojena s jídelnou v severozápadní části budovy, ovšem pouze malým obslužným okénkem.

Obytný prostor je tak velmi prakticky oddělen od ,,nečistého“ provozu. V centru obytné haly je umístěn otevřený krb. V patře se nachází ložnice s oddělenou lázní, oblékárnou a šatnou. U ložnice se nachází i galerie se vstupem na balkón.

Prosklená část vylepšovala relaxaci

Převažující část západní stěny obytné haly je prosklená. To obyvatelům umožňovalo příjemnou, pozdně odpolední relaxaci. Početná prosklení opticky zvětšují vnitřní prostor a zajišťují dostatečné proslunění celého objektu.

Na stavbě se uplatňuje řada zajímavých detailů např. i z bílé mosazi. Nechyběly také zavěšené lustry s matovým bílým sklem nebo vhodně zakomponované mříže.

Původní návrh západního průčelí vily.

Původní návrh západního průčelí vily

FOTO: Miroslav Podhrázský a tým Slavné vily Královéhradeckého kraje

Stavbu navrhl tehdy ještě ne zcela známý Josef Grus, který se později stal autorem řady rodinných funkcionalistických domů. Jedna z prvních prací jeho samostatné tvorby tak zůstala dodnes zachována ve své původní neporušené podobě, včetně všech detailů.