Stavba vyniká svým geometrickým dekorem v řadové uliční zástavbě náměstí. Budova je částečně domem i vilou. Některé prvky architektonického pojetí domu (např. klasicizující balkón či zahradní altán), jehož projekt místní lékař Čeněk Zemánek svěřil architektu Otakaru Novotnému, je totiž možné zařadit spíš k vilové zástavbě.

Cihlové zdivo dominuje i exteriéru.

Cihlové zdivo dominuje i exteriéru.

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Dům je perfektní ukázkou středostavovského bydlení. Dokládá modernistické představy o podobě domů a nese i náznaky předchozího stylu - secese.

Stavebník domu - doktor Zemánek byl aktivní Sokol a pokrokově orientovaný intelektuál. Propagoval moderní zdravovědné myšlenky (např. pohřeb žehem). S architektem Otakarem Novotným se seznámil v roce 1908, kdy jej přizval k vypracování návrhu tělocvičny místních Sokolů.

Pohled na stavbu na dobovém snímku.

Pohled na stavbu na dobovém snímku

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Souběžně se stavbou spartánské sokolovny byl postaven také lékařův rodinný dům.

Podoba fasády Zemánkova domu je výrazná především svými sedmi vysokými francouzskými okny. Figuru domu završuje robustní útvar stupňovité korunní římsy. Celá fasáda je zajímavá hlavně svou výraznou texturou cihelného zdiva. Zaujme i dřevěné schodiště, které spojovalo jednotlivá podlaží.

Schodiště nadchne svými precizními geometrickými prvky.

Schodiště nadchne svými precizními geometrickými prvky.

FOTO: autorský tým Slavné vily Pardubického kraje

Otakar Novotný navrhl také kompletní bytové zařízení, od větších nábytkových kusů přes textilní doplňky až po lustry a dveřní kliky. Novotného náčrty s vlastnoručními přípisy ostatně obsahují podrobné informace o užitých materiálech a barevném tónu výmalby stěn.