Jednopatrová elegantní vila se suterénem se svou hlavní stranou obrací do Smetanovy ulice. Za hlavním vstupem z ulice následuje schodišťová hala se štukovou výzdobou na stěnách a stropě. Plastická výzdoba je jednou z hlavních předností stavby a dochovala se i na stropě reprezentačního sálu v patře.

V západní lodžii byly odkryty dokonce velmi zdařilé malby v pompejském stylu.

Pozemek pod vilou kdysi sloužil jako vstup na hřbitov

Vila zaujímá místo, kde byl až zhruba do konce 19. století vstup na městský hřbitov. Parcelu pak získala Marie Chleborádová pro stavbu svého domu. Pro nedostatek peněz ale zůstalo jen u záměru.

Od Chleborádové koupil stavební místo majitel obchodu s dřevem Ernst Gürtler a ten pak dal vilu vybudovat. Brzy se ale dostal do konkurzu a byl nucen prodat novostavbu obchodní firmě Eduarda Kordina.

Pak vilu koupila Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, a to pro varhanickou školu, jejímž ředitelem byl sám Leoš Janáček.

Po dílčích úpravách tady zahájila škola roku 1908 provoz a o dva roky později se její ředitel s rodinou nastěhoval do zahradního domku, který navrhl stavitel Alois Horák (dnes jde o Památník Leoše Janáčka).

Styl domu vychází z forem řecké a římské antické architektury, ovšem zprostředkovaných manýristickými vilami Andrey Palladia v okolí Vicenzy a Benátek, jimiž se autor brněnské vily zjevně inspiroval.

Předpoklad, že projektantem mohl být Germano Wanderley (1845 - 1904), se zatím nepodařilo doložit.