Poctu České komory architektů získává každoročně již od roku 2000 významná osobnost v oboru, která se svou prací a morálním kreditem výrazně zapsala do moderní historie české architektury. Loni jí získal architekt Viktor Rudiš. [celá zpráva]

Budova Federálního shromáždění se nachází u rušné magistrály.

Budova Federálního shromáždění se nachází u rušné magistrály.

FOTO: Novinky

Cenu uděluje odborná porota, která byla stejně jako loni pětičlenná a složena z předních českých architektů a teoretiků. Porota posuzovala přes deset nominovaných osobností.

Pragerova tvorba je kontroverzní

Pragerova tvorba je kontroverzní - má své příznivce, ale i odpůrce. Jeho stavby nesou znaky architektury normalizace. Česká komora architektů je ale přesvědčena, že oceňuje architekta, který „přes nepřízeň historické doby a všechny obtíže a dočasnost zájmů všedního dne po sobě zanechal nejen kvalitní a rozsáhlé, ale i vrcholně inspirativní a myšlenkově provokativní architektonické a urbanistické dílo“.

Detail budovy jedné z nejvýznamnějších českých staveb od Karla Pragera.

Detail budovy jedné z nejvýznamnějších českých staveb od Karla Pragera.

FOTO: Novinky

Podle poroty Pragerovy realizace patří mezi to nejodvážnější a nejzajímavější, co u nás v 60. a 70. letech minulého století vznikalo. Jeho stavby podle poroty zůstávají ojedinělým počinem vysoké kvality i ve světovém kontextu.

Architektura šedesátých a sedmdesátých let se začíná přehodnocovat

Architektura této doby se v posledních letech začíná ostatně intenzivněji hodnotit. Nedávno vznikla i výstava obchodních domů socialismu. Představena byla i tvorba významné české architektonické dvojice Věry a Vladimíra Machoninových.[celá zpráva]. Zajímavá byla i expozice s názvem Bruselský sen, představující design okolo šedesátých let.

Detail budovy Federálního shromáždění.

Detail budovy Federálního shromáždění

FOTO: Novinky

Teprve v nedávné době se zásluhou nejmladší generace architektů začalo nahlížet na architekturu šedesátých a sedmdesátých let 20. století jiným pohledem. Architektonicky svébytné stavby této doby nyní začínají být vnímány jako památky připomínající naší historii.

Federální shromáždění na snímku ze 70. let.

Federální shromáždění na snímku ze 70. let.

FOTO: archiv Karla Pragera

A čím Prager porotu tolik zaujal? Hlavně novátorským využitím mostních konstrukcí. Jeho zásluhou byly v České republice realizovány první lehké závěsové skleněné panely, montované konstrukce parapetů a zavěšených podhledů.

Ústav makromolekulární chemie - jeho koncept vytvořil architekt Karel Prager.

Ústav makromolekulární chemie - jeho koncept vytvořil architekt Karel Prager.

FOTO: Novinky

Nejvýznamnější Pragerovy stavby se nacházejí v Praze 

Nejlepšími projekty Karla Pragera jsou stavby, které se nacházejí v našem hlavním městě. Jde například o Ústav makromolekulární chemie na Petřinách, budovu Národního, později Federálního shromáždění i budovy Výstavby hlavního města Prahy pod Emauzy. Velkou architektonickou hodnotu má i Nová scéna Národního divadla, na jejíž podobě se Prager také podílel. Porota ocenila i experimentální bytovou výstavbu v Košířích nebo zastřešení Hlavního nádraží v Praze.

Detail fasády stavby.

Detail fasády stavby

FOTO: Novinky

O architektuře Karel Prager často a rád diskutoval. Od sedmdesátých let se u něj ostatně scházeli ti architekti, kteří měli zakázánu veřejnou činnost a debatovali o novinkách na poli architektury.

Detail budovy Nové scény.

Detail budovy Nové scény, na které se Prager spolupodílel

FOTO: Novinky

Porota o dílech tohoto architekta hodně diskutovala, ale nakonec se rozhodla udělit poctu právě jemu. Hlasování poroty bylo napínavé a nejednomyslné. Mezi nominovanými osobnostmi se totiž objevilo množství velmi dobrých architektů - např. Bohuslav Fuchs nebo Josip Plečnik. Slavnostní ceremoniál se uskuteční na jaře příštího roku.