Revoluční novinkou ve spárovacích hmotách je PCI Geofug, vyrobený na bázi geopolymerů (anorganické polymerní materiály, které vznikají na základě sloučeniny hliníku a křemíku). Oproti „klasickým“ cementovým spárám má mnoho výhod. Ať už je to samočisticí efekt, trvalá odolnost vůči chemikáliím s obsahem kyselin běžně používaných v domácnostech a také odolnost proti plísním. Spárovací hmota je vhodná do interiérů a pro všechny druhy keramických, kameninových obkladů, do klinkeru nebo porcelánové či skelné mozaiky. Spárovací hmota je k dostání ve dvanácti barevných odstínech v pětikilogramovém balení za DMC 1100 Kč za 5 kg balení.

Izolace ArmaSound RD účinně tlumí hluk. Její instalace je účinná rovněž pro eliminaci tzv. strukturálního hluku, který se šíří zdmi, podlahami nebo konstrukcemi v budovách a může znepříjemňovat život i velmi daleko od primárního zdroje.

Je nabízena ve dvou verzích s různou hustotou (buď 120 nebo 240 kg/m3), která určuje účinnost při pohlcování hluku. Koeficient absorpce ovlivňuje také tloušťka materiálu - 6 mm, 10 mm, 15 mm a 25 mm. Volbou různé hustoty a tloušťky lze systém izolace ArmaSound přesně přizpůsobit konkrétnímu prostředí, intenzitě a frekvenci hluku. Systém může být použit nejen v průmyslových komplexech, ale i v obytných budovách.

Volbou různé hustoty a tloušťky lze systém izolace ArmaSound přesně přizpůsobit konkrétnímu prostředí, intenzitě a frekvenci hluku.

FOTO: www.armacell.com

Silikátové fasádní barvy jsou vhodné pro historické objekty a sanační omítky. Vyznačují se perfektní přilnavostí na minerální podklady, vysokou odolností proti houbám a plísním a vysokou paropropustností. K dalším charakteristikám patří dobrá vydatnost, vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a opotřebení. Silikátovou fasádní barvu SwingColor® pořídíme od 70,60 Kč/ kg.

Silikátové fasádní barvy se vyznačují perfektní přilnavostí na minerální podklady, vysokou odolností proti houbám a plísním a vysokou paropropustností.

Silikátové fasádní barvy se vyznačují perfektní přilnavostí na minerální podklady, vysokou odolností proti houbám a plísním a vysokou paropropustností.

FOTO: www.bauhaus.cz

Při realizaci fasády lze volit různé kombinace omítek, ať už štukových či šlechtěných, a fasádních nátěrů v nepřeberné paletě barevných odstínů, které si můžeme nechat namíchat odborníky. Hlavními požadavky, kladenými na fasádní barvy, jsou zejména zajištění ochrany domů před působením povětrnostních podmínek, trvanlivost, paropropustnost stálobarevnost a samozřejmě také příjemný estetický dojem. Akrylátové fasádní barvy se hodí na fasády s vyřešenou hydroizolací. Jejich výhodou je příznivá cena a obarvitelnost do široké škály odstínů včetně sytých odstínů.

Hlavními požadavky, kladenými na fasádní barvy, jsou zejména zajištění ochrany domů před působením povětrnostních podmínek, trvanlivost, paropropustnost stálobarevnost a samozřejmě také příjemný estetický dojem.

FOTO: www.bauhaus.cz

Silikonové barvy jsou určeny pro fasády s mimořádnými požadavky na užitné vlastnosti. Představují vrchol profikvality a jsou vhodné zejména pro vysoce namáhané fasády. Jejich největší výhodou je tzv. samočistící efekt (kdy se zbavuje volných nečistot za pomoci deště). Dalšími výhodami této barvy je maximální ochrana proti plísním, houbám, opotřebení a venkovním klimatickým podmínkám. Cena bílé silikonové fasádní barvy SwingColor® je 112,70 Kč/kg.

Silikonové barvy jsou určeny pro fasády s mimořádnými požadavky na užitné vlastnosti.

Silikonové barvy jsou určeny pro fasády s mimořádnými požadavky na užitné vlastnosti.

FOTO: www.bauhaus.cz

Maltové a omítkové směsi PROFIMIX vyrábí nový, nedávno dokončený výrobní závod v Bzenci na Hodonínsku. Je již pátým závodem KM Beta v České republice a zároveň největší ryze českou maltárnou u nás. Stavba závodu byla zahájena 14. 1. 2009. Investice dosáhly asi 270 mil. Kč. Kapacita je při současném 2směnném provozu asi 70 000 tun ročně (přesné číslo podle konkrétní skladby výroby). Do budoucna je plánován 3směnný provoz, při kterém by se kapacita zvýšila až na 100 tisíc tun ročně.

Maltové a omítkové směsi PROFIMIX vyrábí nový, nedávno dokončený výrobní závod v Bzenci na Hodonínsku.

Maltové a omítkové směsi PROFIMIX vyrábí nový, nedávno dokončený výrobní závod v Bzenci na Hodonínsku.

FOTO: www.kmb-profimix.cz

NATUR-BLOCK je stavební systém vhodný pro stavbu rodinných a bytových domů. Jde o systém ztraceného bednění ze štěpkocementových tvárnic s tepelnou izolací, které jsou plněné betonovou směsí. Dřevo tvoří 85 % hmotnosti a zbytek tvoří cement, který zajišťuje pevnost a omezuje nasákavost. Se systémem stavíte rychle, levně, téměř bez odpadu a s běžnými znalostmi svépomocných stavebních prací a postupů. Pro svou porézní strukturu materiál umožňuje bezproblémovou výměnu vlhkosti, akumuluje teplo a přesto je propustný, stavba dýchá a má díky svému betonovému jádru i skvělou zvukovou izolaci.

NATUR-BLOCK je stavební systém vhodný pro stavbu rodinných a bytových domů.

FOTO: www.natur-block.com

Značka PROFIMIX obsahuje široký sortiment směsí podle příslušných receptur pro stavební průmysl, balených v pytlích i volně ložených do autocisteren. Nabídka výrobků PROFIMIX navazuje na sortiment společnosti KM Beta a zahrnuje cementové potěry, zdicí malty, lepicí hmoty, stěrkovací hmoty, jádrové a štukové omítky a tepelně izolační malty a omítky. Portfolio obsahuje materiály v celé zrnitostní křivce (nejjemnější do 0,4 mm, nejhrubší do 4 mm) s různými typy pojiv a přísad. Zanedlouho by nabídku měly doplnit anhydritové samonivelační podlahy a stěrky.

Značka PROFIMIX obsahuje široký sortiment směsí podle příslušných receptur pro stavební průmysl, balených v pytlích i volně ložených do autocisteren.

FOTO: www.kmb-profimix.cz

Skvělou cihlou pro dům je nový cihelný blok HELUZ Family 2in1. Zachovává si staletími ověřené unikátní vlastnosti jednovrstvého cihelného zdiva, ale hodnota součinitele tepelné vodivosti lambda = 0,058 W/mK jej řadí přímo mezi izolanty. Inovací je expandovaný polystyren vložený do dutin cihly, které jsou běžně vyplněné jen vzduchem. Tento kvalitní izolant brání přenosu tepla sáláním dvou navzájem protilehlých stěn dutiny ve výrobku. V cihle je pevně fixovaný speciální technologií a i při vyřezávání otvorů pro elektroinstalace či úpravách velikosti bloku je uvnitř cihel. Na trhu by měl být už v těchto dnech.

Cihelný blok HELUZ Family 2in1 si zachovává staletími ověřené unikátní vlastnosti jednovrstvého cihelného zdiva.

FOTO: www.heluz.cz