Když byla kolem roku 1900 založena nedaleko chotěbořské železniční stanice textilní továrna firmy Geiringer, rozhodl se její ředitel, Josef Lašek, postavit na sousední trojúhelníkové parcele s nárožím do ulic Herrmannovy a Senftovy vlastní vilu.

Návrh rodinného domu v novobarokním stylu vypracoval renomovaný místní stavitel František Kruml.

Vila manželů Hubáčkových, kteří dům zakoupili ve třicátých letech a po nichž dostal své jméno, je přízemní, částečně podsklepenou stavbou. Delší reprezentativní strana objektu je rovnoběžná s Herrmannovou ulicí.

Dvoubarevná novobarokní fasáda byla řešena velmi dekorativně. Hlavní plocha je rozčleněna do rámů, nechybí ani hrubozrnná omítka. V porovnání s dochovanou plánovou dokumentací byly při konečné realizaci stavby dodatečně pozměněny některé dekorativní architektonické články.

Interiéry se ve své podstatě zachovaly dodnes. Obytné podkroví bylo stavebně upraveno v roce 1947, kdy vznikla na východní straně půdní vestavba. Objekt i zahrada se vzrostlými stromy jsou díky péči potomků Karla Hubáčka ve velmi dobrém stavu.