Před pěti lety začal pracovat tým Univerzity KarlovyPraze na přípravě výstavby "center excelence" přírodních a lékařských věd v prostoru minikampusu Albertov. Do projektu jsou zapojeny tři fakulty – Přírodovědecká, Matematicko-fyzikální a 1. lékařská fakulta. Nyní je příprava stavby ve fázi řešení zadávacího projektu.

Jednání zástupců, za podpory rektorátu, vyústila ve zpracování zátěžové studie, která řeší dobudování univerzitního centra na Albertově výstavbou dvou objektů – Biocentra a Globcentra.

Stavby budou sloužit badatelům

V nových budovách vznikne centrum pro biologický, biomedicínský a biochemický výzkum a centrum studia globálních změn. Tato společná vědecko-pedagogická centra tří fakult budou místem pro badatelskou činnost.

K plánované výstavbě minikampusu vydal konečné příznivé stanovisko odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy, nyní tak mohou budovy opravdu vzniknout.

Příprava na vypsání soutěže ještě potrvá

Univerzita požádala Českou komoru architektů o spolupráci při přípravě vypsání soutěže o návrh. Příprava ale podle ředitelky kanceláře ČKA Tamary Čuříkové nebude jednoduchá a nebude trvat krátkou dobu.

Česká komora architektů doporučuje vzhledem k objemu plánovaných investic aj. soutěž o návrh vypsat jako dvoukolovou. Komora doporučuje na oba objekty vypsat jednu soutěž s dvěma předměty a stavební program připravit pro každý z objektů zvlášť.