Rozlehlá louka téměř na konci světa, ze tří stran obklopená lesní tišinou a hojně navštěvovaná lesní zvěří, se svažuje k severu, zatímco sluníčko a přístupová komunikace přicházejí z jižní strany.

Pro stavbu zděného rodinného domu tedy orientace ke světovým stranám nepříliš optimální. Zadání navíc zahrnovalo požadavek vytvořit dvě samostatné obytné jednotky - bydlení pro rodinu se 2 dětmi a menší byt pro rodiče. Rodina si přála interiér maximálně otevřít směrem k lesu a naopak jej uzavřít před ruchem přicházejícím od silnice.

"Architekt nejdřív přišel do našeho bytu a měli jsme pocit, že se rozhoduje, zda má smysl pro nás tvořit dům. Naštěstí se rozhodl, že to s námi půjde a my jsme to s ním vydrželi až dodneška, kdy občas přijde na kus řeči," vypráví majitel patrového domu s více než 250 m2 užitné plochy.

„Koncept jsme s budoucími stavebníky vytvářeli přímo na místě," vzpomíná architekt Radim Václavík, autor projektu. „Sledovali jsme dění na parcele během dne a za různých ročních období - jak se točí slunce, odkud fouká vítr a podobně, takže dům je doslova srostlý s přírodním prostředím a místními podmínkami."

Stavba se skládá z hlavní obytné části v podobě dominantního dvoupodlažního kvádru a menší přízemní části, moderní variace na výměnek. Obě hmoty spojuje komunikační „krček" navazující na vstupní branku a garáž. Oplocení tvoří s vlastní stavbou architektonicky jednotný celek.

A jak si architekt poradil se světovými stranami? Prostor otevírá a spojuje s krajinou. Přírodu nechává vstupovat do interiéru velkými prosklenými plochami v severním průčelí, sluníčko zase podélnými pásovými okny v jižní fasádě. V zájmu co největší transparentnosti je hlavní obytná zóna sledem volně navazujících funkčních celků. Na vstupní zónu navazuje komunikační prostor se schodištěm, sezení, jídelna a kuchyň, vše bez příček či jiných plnostěnných prostorových předělů. Ložnice v patře jsou orientovány na severovýchod, protože rodina upřednostňuje na spaní příjemné chladné klima.

Majitelům záleželo na harmonickém souznění s okolím a také směřovali k modernímu architektonickému výrazu. Projekt prošel od prvního návrhu několika fázemi vývoje. „Na počátku byla varianta s pultovými střechami, rovné střechy se klient obával. Po řadě měsíců tvůrčí spolupráce našel odvahu k čistší formě s rovnými střechami. Tato verze byla navíc cenově výhodnější," říká Radim Václavík.

Jednotlivé funkční celky jsou navenek odlišeny materiálovým pojetím. Obytnou zónu symbolizuje dřevěný obklad, garáže omítnuté zdivo. „Domu velmi prospělo, že majitelé investovali do kvalitních materiálů - hliníkových oken, izolačních skel, venkovních kovových žaluzií.

Na výsledku má výrazný podíl také to, že trvali na precizním provedení stavebních prací až do nejmenších detailů. Také vnitřní konstrukce z pohledového betonu přinášejí další přidanou estetickou hodnotu k celkovému dojmu."

"Dodavatelé pochopili, že vlastně nechceme nic moc. Jenom to, že 95 cm je 95 cm, odstín RAL 9006 je RAL 9006, dlažba bezspárová je dlažba beze spáry, pravý úhel má 90 stupňů, ve čtvrtek je ve čtvrtek, a když je ve smlouvě napsáno, že to stojí 42 860, tak na konečné faktuře je 42 860.

Dlouhé hledání místa, kde zapustíme kořeny (obrazně a doslova), nekonečné hledání s architektem a ubíjející „diskuze" s dodavateli - všechno stálo za to!" pochvaluje si nyní pyšný majitel luxusního bydlení.

O autorovi
Ing. arch. Radim Václavík (1969)
Autorizovaný architekt. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Ostravě a Fakultu architektury VUT v Brně. Během studia získal cenu Bohuslava Fuchse za projekt technického skanzenu v Ostravě a cenu rektora VUT v Brně v souvislosti s vynikajícím ukončením studia architektury. Absolvoval studijní pobyt v Německu a Velké Británii, v r. 1992 nastoupil do Ateliéru 8000, poté působil v Památkovém ústavu v Ostravě. V roce 2001 vytvořil samostatný architektonický ateliér ve společnosti ATOS-6, spol. s r. o.

 Jitka Pálková, www.mujdum.cz