Pozemek na hranici přírodního parku Ještěd s nádherným výhledem a přitom v dosahu vymožeností civilizace je dnes výhra, jejíž pravděpodobnost i hodnota se rovná nálezu pokladu. Budoucí stavebník si toho byl vědom.

Dům se široce otvírá k jihu. Stavbu tvoří dvě křídla odlišená tvarem i materiálem.

Dům se široce otvírá k jihu. Stavbu tvoří dvě křídla odlišená tvarem i materiálem.

FOTO: Lubomír Fuxa, www.mujdum.cz

„Hledal jsem něco moderního, trochu nekonvenčního a zároveň pokorného k prostředí, proto jsem se obrátil na mladé, ještě nepříliš zavedené architekty, a zadal jim pověstné tři úkoly jako v pohádce," říká pán domu.

„První představa byl bezbariérový jednopodlažní dům. Druhý požadavek byla nízkoenergetická dřevostavba s úsporným vytápěním, uvažoval jsem i o teplovzdušném systému s rekuperací. Třetí přání souviselo se snahou zachovat se ohleduplně a ekologicky, představoval jsem si stavbu se zatravněnou střechou, částečně nebo téměř zcela zasypanou zeminou."

Kuchyňská část je od společného obytného prostoru oddělena ostrovní sestavou skříněk s velkou pracovní a varnou plochou.

Kuchyňská část je od společného obytného prostoru oddělena ostrovní sestavou skříněk s velkou pracovní a varnou plochou.

FOTO: Lubomír Fuxa, www.mujdum.cz

Autoři projektu pozorují enormní zájem o dřevostavby, protože klienty láká rychlá výstavba a příjemná cena. "Musí se ale také umět s dřevěným domem sžít. Díky pokročilým technologiím není třeba pochybovat o životnosti, ani údržba neklade při správné volbě materiálů vyšší nároky než u zděného domu. Přirozenou vlastností dřevostaveb je ale určitá tvarová nestálost, s níž se musí počítat při provedení nosných konstrukcí i některých detailů. Například vnitřní rohy stěn v místnostech by se neměly pevně spojovat, přirozený pohyb stavby pak zákonitě vede k praskání v těchto místech. Totéž platí pro rámy oken, které by měly mít určitou dilatační spáru," tvrdí architekti Balda s Janďourkem.

Odměnou za výše zmíněné těžkosti je energeticky nenáročné bydlení, a to jak z hlediska spotřeby na vlastní provoz, tak i z pohledu energie spotřebované na výrobu použitých stavebních konstrukcí a materiálů.

Velkou plochu podlahy pokrývá průmyslová mozaika procházející od vstupní haly až po pracovnu na opačné straně.

Velkou plochu podlahy pokrývá průmyslová mozaika procházející od vstupní haly až po pracovnu na opačné straně.

FOTO: Lubomír Fuxa, www.mujdum.cz

Návrh pasivního domu se odvíjel od funkčního zadání a terénních podmínek. Dispozice má tvar široce rozevřeného písmene Y, jehož nejdelší rameno tvoří hlavní obytná část, konstruovaná jako dřevostavba. Architekti umístili všechny zóny - kuchyň, jídelnu, sezení a pracovní kout - jedné na sebe navazující linii tak, aby každá sekce měla okna na jižní stranu s panoramatickým výhledem do kraje. Tato část dispozice se měla původně skládat z několika místností. Když už byla postavena dřevěná nosná konstrukce, majitele domu zaujal velký prostor, který tu vznikl. Nechtěl se ho vzdát, a proto se společně s architekty rozhodl vše spojit v jeden celek.

Krov je částečně přiznán v interiéru, zužující ocelové prvky tvoří zajímavý výtvarný prvek.

Krov je částečně přiznán v interiéru, zužující ocelové prvky tvoří zajímavý výtvarný prvek.

FOTO: Lubomír Fuxa, www.mujdum.cz

Zbývající dvě křídla - ložnicové a garážové s technickým zázemím - jsou vyzděna z betonových bloků, zastřešena rovnou střechou a ze severní a východní strany zapuštěna do terénu, který přechází v extenzivní zelenou střechu. Ze severní a východní strany není tato část téměř vůbec vidět.

„Ložnice jsou díky zdivu z betonových tvárnic a násypu zeminy velmi dobře tepelně izolovány a také chráněny proti hluku ze silnice, výborně se tady spí," chválí si náš hostitel.

Koupelna má, stejně jako ostatní místnosti, přímý výstup francouzským oknem na terasu.

Koupelna má, stejně jako ostatní místnosti, přímý výstup francouzským oknem na terasu.

FOTO: Lubomír Fuxa, www.mujdum.cz

Projekt vznikal téměř půldruhého roku a vyvíjel se v duchu úsloví „architekt míní, úřady mění". Z původního návrhu se nepodařilo prosadit zastřešení dřevostavby pultovou střechou, která se podle stanoviska stavebního úřadu vymyká zdejší tradiční architektuře a rázu krajiny. S částečným skrytím domu pod zem naopak úředníci odboru životního prostředí souhlasili, stavba se výrazně opticky zmenšila. Okna na jižní fasádě byla změněna z klasických oken na francouzská, což si vyžádalo přerušení stavby, další povolovací řízení (a tedy další zdržení). Z půdorysu nakonec z úsporných důvodů vypadla kulečníková herna, která kladla velké prostorové nároky.

Půdorys stavby: 1) vstup 2) WC 3) technické zázemí 4) hala 5) obytná hala 6) pracovna 7) chodba – šatna 8) koupelna WC 9) pokoj 10) pokoj 11) garáž 12) terasa.

Půdorys stavby: 1) vstup 2) WC 3) technické zázemí 4) hala 5) obytná hala 6) pracovna 7) chodba – šatna 8) koupelna WC 9) pokoj 10) pokoj 11) garáž 12) terasa.

FOTO: Lubomír Fuxa, www.mujdum.cz

A jaká je zkušenost po dvou letech bydlení? „Neúsporný půdorys, kombinace dvou konstrukčních systémů a zatravněná střecha sice zvýšily cenu stavby, ale dům se tak lépe přizpůsobil prostředí. Provoz domácnosti je velmi komfortní a finančně nenáročný," říká pán domu. „Zatímco návštěvníky zdejšího kraje stavba přitahuje, místní lidé více tíhnou k novodobým roubenkám, které odpovídají konzervativnějšímu vkusu."

Autoři
Ing. arch. Vladimír Balda (1972)
Po dokončení SPŠ stavební v Liberci studoval na Fakultě architektury ČVUT Praha. Studia zakončil v roce 2001 diplomovou prací u prof. arch. Aleny Šrámkové. V průběhu studia praktikoval v několika libereckých a pražských architektonických ateliérech (Patrný Jakl architekti, SAUL, V. Králíček, Dům a město). V letech 2001 až 2004 pracoval ve firmě Grall Liberec jako specialista CAD programů firmy Autodesk pro oblast stavebnictví a architektury. Od roku 2004 působí v architektonickém ateliéru TU v Liberci.
Vladimír Balda

Vladimír Balda

FOTO: Lubomír Fuxa, www.mujdum.cz

Současně se na fakultě architektury podílí na výuce jako odborný asistent.
Ing. arch. Jiří Janďourek (1975)
Po dokončení SPŠ stavební v Liberci vystudoval na Fakultě stavební VUT Brno obor pozemní stavby a architektura. Po několikaleté praxi v předních libereckých architektonických kancelářích přidal k předchozímu vzdělání magisterské studium na Fakultě architektury TU v Liberci, které v roce 2007 zakončil diplomovým projektem pod vedením prof. Jiřího Suchomela.
Jiří Janďourek

Jiří Janďourek

FOTO: Lubomír Fuxa, www.mujdum.cz

Od roku 2007 působí v architektonickém ateliéru TU v Liberci a současně se na tamní fakultě architektury podílí na výuce jako odborný asistent.

Jitka Pálková, www.mujdum.cz