Nedaleko Netolic začal Vilém z Rožmberka od roku 1581 budovat areál renesanční vily – jedné z prvních staveb toho typu v Čechách. Po vyhloubení základů začala probíhat vlastní stavba.

Stavba se ve vodě působivě zrcadlí.

Stavba se ve vodě působivě zrcadlí.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Vilém stavbu svěřil svému dvornímu architektovi Baldassarovi Maggimu. Symetrický areál obdélného půdorysu ohraničovala ze tří stran zeď s vestavěnými domky. Na jižní straně uzavíralo areál hospodářské křídlo s kaplí.

Iluzivní malba klame návštěvníkovo oko

Uvnitř areálu se nacházel obdélníkový ostrov obehnaný vodním příkopem, do jehož přední části Maggi umístil patrovou vilu s průčelími zdobenými iluzivní - tzv. chiaroscurovou malbou (za použití odstínů jedné barvy došlo k vytvoření dojmu trojrozměrnosti).

Dekorace fasády je také působivou optickou iluzí.

Dekorace fasády je působivou optickou iluzí.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Vilu dotvářela zahrada rozčleněná do pravoúhlých záhonů a vybavená fontánami a jinými vodními díly.

Představu o celém areálu poskytuje veduta (ta je věcným zachycením podoby stavby) od malíře Jindřicha de Verle.

Veduta s vyobrazením vily s adresou Petrův Dvůr, Netolice.

Veduta s vyobrazením vily s adresou Petrův Dvůr, Netolice.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

V každém podlaží vily tvoří ústřední prostor vstupní hala, kterou ze tří stran obklopují další prostory. Na výzdobě interiéru se podílel štukatér Antonio Melana i malíř Georg Widman. Malířovým dílem je například výmalba vstupního sálu s loveckými výjevy na klenbách a figurami různých zvířat v lunetových výsečích.

Oba uvedení umělci se podepsali i na výzdobě interiéru kaple. V ní se ukrývá jeden z mála skutečných interiérů české renesance.

Most dodává stavbě na romantičnosti.

Most dodává stavbě na romantičnosti.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Západní část prvního patra zaujímá Zlatý sál, jehož klenbu, bohatě vyzdobily štukatury (plastické reliéfní dekorace).

Půdorys stavby prozrazuje její bohaté interiérové členění.

Půdorys stavby prozrazuje její bohaté interiérové členění.

FOTO: autorský tým Slavné vily Jihočeského kraje

Na Zlatý sál navazovaly Zlatý pokoj a ložnice. Do opačné severovýchodní části architekt umístil tzv. Bílý pokoj, Modrý pokoj a Zelenou komoru - ta sloužila Vilémově čtvrté manželce Polyxeně z Pernštejna.