Pro čerpání vody ze zahradního jezírka, v němž je velmi znečištěná voda, se hodí např. kalové čerpadlo. Čerpat vodu ze studny nebo sudu můžeme zase ponorným čerpadlem.

Kritéria výběru

Při výběru čerpadla na vodu zvážíme, zda chceme čerpat vodu pitnou, čistou užitkovou, dešťovou nebo splaškovou.

Důležitým kritériem jsou informace o zdroji vody, respektive jak hluboko je voda. Povrchová čerpadla umějí čerpat vodu z hloubky menší než 8 m. Pro větší hloubku musíme použít čerpadlo ponorné.

Použijeme-li čerpadlo jen občas, vystačíme si s plastikovým. Pro stálé použití se doporučují nerezová čerpadla.

Rozhodující je také přístup ke zdroji elektrického proudu. Čerpadla elektrická se hodí do chat a chalup, kde zdroj elektřiny je, v opačném případě si spolu s čerpadlem musíme pořídit elektrocentrálu.

Elektrická čerpadla vyjdou levněji a jsou méně hlučná než čerpadla s benzinovým nebo dieselovým motorem pro větší výkony.

Využít lze i ruční pumpy, u nichž však musíme zapojit svaly.

Čerpadla podle využití

Zahradní tlaková čerpadla dobře poslouží při čerpání menšího množství vody, např. pro postřik zahrady. Jsou lehká a snadno se přenášejí, mohou mít jak spodní, tak horní sání.

Přečerpávací zahradní čerpadla jsou větší a zpravidla mají spodní sání. Některé jejich typy mohou čerpat i mírně zkalenou vodu, ovšem bez abrazivních částic. Často mají plovákový spínač, který podle výšky hladiny čerpané kapaliny automaticky zahradní čerpadlo spíná a vypíná.

Ponorná čerpadla umějí čerpat vodu z nádrží, bazénů, sudů. Některá dokonce až do výtlačné výšky 50 m (převýšení mezi hladinou čerpané kapaliny a místem, kam se voda dopravuje). Po snížení hladiny se motor sám zastaví. Z ponorných čerpadel pak volíme odstředivá pro čistou vodu a kalová pro vodu znečištěnou, dále pak vřetenová, vibrační či sudová čerpadla.

Odstředivá čerpadla mají obvykle tvar protáhlého válce o malém průměru. Dají se tak spustit do vrtané i kopané studny, slouží také k vyprazdňování bazénů, nebo pro fontány.

Odstředivé čerpadlo pro čistou vodu využíváme na pitnou nebo užitkovou vodu.

Při čerpání kapalin s různými nečistotami použijeme odstředivá kalová čerpadla. Můžeme je použít na čerpání špinavé vody z praček, sprch a dřezů umístěných ve sklepních částech domů do kanalizace, vyčerpávání zaplavených sklepů. Konstrukce ponorných kalových čerpadel bývá robustní. Vyrábějí se z nerezové oceli, litiny nebo odolného plastu, proto mívají větší hmotnost. U ponorných kalových čerpadel se nejčastěji setkáme se spodním sáním.

Princip čerpání vřetenového čerpadla spočívá v otáčení nerezového šneku elektromotorem v gumovém statoru. Jeho předností je velká výtlačná výška až 80 m. Vřetenová čerpadla jsou konstruována jako bezúdržbová a odolná. Ponorná vřetenová čerpadla jsou určena pro široké použití od zásobování domů, chalup, chat a zahrad pitnou vodou až po zásobování vodou z vlastních zdrojů užitkové vody v hospodářství.

Předností vibračního čerpadla je výtlak do 40 m, nedostatkem choulostivost na vniknutí nečistot. Maximální průtok vibračních čerpadel je 25 l/min. Jsou vhodná pro čerpání pitné a čisté užitkové vody ze studny.

Sudová čerpadla jsou určena k čerpání kapalin např. z transportních sudů a kontejnerů. Čerpadlo je vhodné pro práci s širokou škálou kapalin od vody, přes ropné produkty až po kyseliny apod. Chataři, chalupáři a zahrádkáři využijí sudové čerpadlo především pro vyčerpávání čistých kapalin ze sudů (dešťové vody k zálivce) popřípadě znečištěné vody z jímek.