Grand Prix architektů za rok 2011 letos získal bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou od Petra Buriana z ateliéru DaM. Investorem vítězné stavby Petra Buriana, kterou najdete v pražské Lodecké ulici, byla Městská část Praha 1. Spoluautory jsou Jan David a Petr Malinský.

Jedná se o obecní nájemní byty. Tedy nikoli o byty stavěné k prodeji do osobního vlastnictví. "Skoro bych se vsadil, že v posledních 20 letech ve vnitřní Praze 'obyčejný činžák' nevznikl," říká Burian.

Stavba se nachází v místě s pestrou směsicí různých architektonických stylů.

Stavba se nachází v místě s pestrou směsicí různých architektonických stylů.

FOTO: Novinky

První skicu Petr Burian namaloval v roce 2004, prováděcí projekt byl dokončen v roce 2007. Stavba tedy vznikala relativně velmi dlouhou dobu.

"Bylo to dáno tím, že rozhodování samosprávy o dalších krocích a investicích je obecně delší záležitost nežli třeba u soukromých peněz. Také projednání stavebního povolení trvalo dohromady 1,5 roku," vysvětlil Petr Burian.

Samotné stavění už pak nijak nezvykle dlouhé nebylo, zabralo něco přes 2 roky, ale zhruba 5 měsíců z této doby podle Buriana padlo na povinný záchranný archeologický výzkum.

Na malý pozemek co nejvíce malých bytů

Architekt měl nelehký úkol na relativně velmi malý pozemek vtěsnat co největší tělocvičnu pro školu a co největší počet co nejmenších bytů. To byl podle něj trochu oříšek, protože malé byty jsou náročné na plochu a počet přístupových komunikací.

"Proto jsme se z logiky věci rozhodli oprášit pavlačovou dispozici, která se v posledních desetiletích v bytových stavbách prakticky nevyskytuje," popsal architekt Burian.

"Od minimální velikosti bytů je jen krůček k tomu, že jsme si prostorovou jednotku bytu (jakýsi kontejner) vzali za základní jednotku stavebnice, z které je dům vystavěn," říká dále Burian.

Jednotlivé buňky pak architekt zvýraznil tvarováním a opláštěním a jejich výraznosti napomáhá i to, že na několika místech architekti „stavebnice“ vynechali.

Tento vzniklý prostor je věnován na společné terasy nájemníkům, kteří jinak v minimálních bytech žádné balkóny či terasy nemají.

S realizací pomáhali Burianovi dva kolegové

Na vzniku stavby se podíleli i její spoluautoři. Petr Malinský byl klíčovou postavou v tom smyslu, že dokázal přesvědčit investora o tom, že nemá na pozemku bývalého školního hřiště budovat pouze nízkopodlažní objem tělocvičny (jak znělo prapůvodní zadání), ale že jde o důležitou parcelu vnitřního města, která si zaslouží plnohodnotný dům.

Kolega Jan David pak vypomáhal ve fázi rozpracování dokumentace do podrobného prováděcího projektu.

Stavba je užitně bohatě rozčleněna

Stavba má 33 bytových jednotek. Ty budou využity jako stabilizační nájemní byty pro zaměstnance města (učitelé, strážníci apod.). Dále obsahuje dvě nebytové jednotky (obchod směrem do náměstí a kancelář do dvora). Nechybí také školní tělocvična se zázemím spojená s původní školní budovou.

V suterénu pod tělocvičnou se nachází 12 parkovacích stání pro rezidenty. Školní část a ostatní části budovy jsou odděleny, takže se nijak nekříží krom faktu, že v bytě v horních podlažích se nachází i byt školníka.

Architekti doufají, že díky ocenění Grand Prix budou moci vytvořit více podobných staveb. "Doufáme v to. Uvidíme, jak se na tomto faktu podepíše doznívající krize, ale alespoň u naší poslední oceněné novostavby – Paláce Euro na Václavském náměstí se tento efekt dostavil," tvrdí Burian.

Grand Prix architektů stavba získala na slavnostním vyhlášení a udělení cen ve Veletržním paláci v Praze, kde byly vyhlášeny architektonicky nejzdařilejší stavby a prostory. Porota udělila Cenu Grand Prix architektů 2011 a celkem 11 cen a 6 čestných uznání v jednotlivých kategoriích.

Výstava přihlášených děl je ke zhlédnutí ve Veletržním paláci do 30. 6., dále pak poputuje po Česku a následně bude k vidění i v zahraničí.